На головну

Формула Маклорейна.

  1.  IV. Формула повної ймовірності. формули Байєса
  2.  Quot; Вставка "a група" Символи "a список" Формула "a" Вставити
  3.  Біном Ньютона. Поліноміальна формула.
  4.  В 1. Формула Ньютона-Лейбніца.
  5.  Чи вірні визначення? А) Постійний множник можна виносити за знак інтеграла.B) Формула інтегрування частинами.
  6.  Ймовірності гіпотез після досвіду. Формула Байєса
  7.  Імовірність гіпотез. Формула Байєса

Формула Тейлора

при  отримаємо формулу Маклорена:

Розкладемо по формулі Маклорена

Приклад 1:

можна довести

 - За формулою Лагранжа.

Приклад 2:

Парні рівні 0, непарні

Приклад 3:

 - За формулою Маклорена

  Правило Лопіталя. |  Ознаки зростання та спадання функції.

 Властивості функцій неперервних на відрізку. |  Нескінченно малі і нескінченно великі функції. |  Невизначені вирази. |  Диференціальні числення функції однієї змінної. |  Механічний і геометричний зміст похідної. |  Похідна складної функції. |  Похідна неявно заданої функції. |  Виробнича вищого порядку. |  Деякі теореми про диференціюються функції |  Геометричний сенс теореми Лагранжа. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати