Головна

Контрольні роботи

  1.  Схема роботи механізму реплікації ДНК
  2.  II. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ
  3.  II. Системні вимоги І ПОЧАТОК РОБОТИ
  4.  III. ЯКА ІНФОРМАЦІЯ ПОТРІБНА КЕРІВНИЦТВУ ДЛЯ РОБОТИ
  5.  III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  6.  III. Деякі моменти роботи в Excel
  7.  IV. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. У процесі вивчення курсу студент повинен виконати контрольну роботу, головна мета якої - надати студенту допомогу у вивченні курсу. Рецензії на ці роботи дозволяють студенту оцінювати рівень засвоєння їм відповідного розділу курсу; вказують на наявні у нього прогалини, на бажане напрямок подальшої роботи; допомагають сформулювати питання для постановки їх перед викладачем.

2. Не слід приступати до виконання контрольного завдання, не вирішивши достатньої кількості завдань за матеріалом, відповідному цьому завданню. Досвід показує, що найчастіше невміння вирішити ту чи іншу задачу контрольного завдання викликається тим, що студент не виконав цю вимогу.

3. Контрольні роботи повинні виконуватися самостійно. Несамостійної виконана робота не дає можливості викладачеві - рецензента вказати студенту на недоліки в його роботі, в засвоєнні ним навчального матеріалу, в результаті чого студент не набуває необхідних знань і може виявитися не підготовленим до усної заліку та іспиту.

4. прорецензувати контрольні роботи з усіма виправленнями та доповненнями, зробленими на вимогу рецензента, слід зберегти. Без пред'явлення прорецензувати контрольних робіт студент не допускається до здачі заліку та іспиту. Вирішення задач |  Правила виконання і оформлення контрольних робіт

 Загальні рекомендації студенту - заочника по роботі над курсом |  читання підручника |  Контрольна робота №1 |  контрольних робіт |  Завдання №4. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати