На головну

Теореми про границі функцій

  1.  A) Метод Квайна (оптимальний для функцій з великою кількістю змінних).
  2.  I. Обчислення меж функцій.
  3.  II. Обчислення похідних функцій
  4.  II. Система функцій менеджменту.
  5.  III. Дослідження функцій та побудова графіків
  6.  III. Теореми додавання і множення ймовірностей
  7.  V. Дослідження функцій і побудова їх графіків

нехай и  - Функції, для яких існують межі при : , .

1. Функція не може мати більше одного межі.

2. Межа алгебраїчної суми кінцевого числа функцій дорівнює такій же сумі меж цих функцій.

3. Межа твори кінцевого числа функцій дорівнює добутку меж цих функцій. Зокрема постійний множник можна виносити за знак межі.

4. Межа приватного двох функцій дорівнює частці меж цих функцій (за умови, що межа дільника не дорівнює нулю).

теорема. нехай функції  визначені в деякому околі точки а, за винятком можливо самої точки а, і функції  мають в цій точці межа, рівний А ,  . Крім того, нехай виконані нерівності:  . тоді

  Теорема. Зв'язок нескінченно малих величин з межами функцій. |  Два чудових межі

 монотонність; |  Властивості лінійної функції |  Квадратична функція. |  Показова функція. |  логарифмічна функція |  статечна функція |  Класифікація функцій. |  Приклад використання функцій в економіці. |  Границя числової послідовності |  Межа функції в нескінченності і точці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати