На головну

парної кореляції

  1.  V. Метод кореляції
  2.  Алгоритм кореляційно-регресійного аналізу парної зв'язку
  3.  Бісеріальний коефіцієнт кореляції
  4.  Увага: Рівняння регресії вважаються тільки при обчисленнях коефіцієнтів кореляції Пірсона. При обчисленні кореляцій Спірмена ця опція вікна налаштувань ігнорується.
  5.  Питання: Прямий зв'язок між ознаками показують коефіцієнти кореляції
  6.  Вибірковий коефіцієнт кореляції.
  7.  Обчислення вибіркового коефіцієнта кореляції

Показники кореляційної зв'язку, обчислені по обмеженою сукупності (за вибіркою), є лише оцінкою тієї чи іншої статистичної закономірності, оскільки в будь-якому параметрі зберігається елемент в повному обсязі погасити випадковості, властивою індивідуальним значенням ознаки. Тому необхідна статистична оцінка ступеня точності і надійності параметрів кореляції. Під надійністю тут розуміється ймовірність того, що значення параметра, що не дорівнює 0, не включає в себе величини протилежних знаків.

Імовірнісна оцінка параметрів кореляції проводиться за загальними правилами перевірки статистичних гіпотез, розробленим математичною статистикою, зокрема шляхом порівняння оцінюваної величини із середньою випадковою помилкою оцінки. Для коефіцієнта парної регресії b середня обчислюється як:

 , Де n-2 число ступенів свободи. Знаючи середню помилку коефіцієнта регресії, можна обчислити ймовірність того, що нульове значення коефіцієнта входить в інтервал можливих з урахуванням помилки значень. З цією метою знаходиться відношення коефіцієнта до його середньої помилку, тобто t-критерій Стьюдента.

t = b / mb.

або

Надійність встановлення зв'язку можна перевірити і за середньою випадкової помилку коефіцієнта кореляції:

Якщо коефіцієнт кореляції близький до одиниці, то розподіл його оцінок відрізняється від нормального або розподілу Стьюдента, так як він обмежений величиною 1. В таких випадках Фішер запропонував для оцінки надійності коефіцієнта перетворити його величину в форму не має обмеження:

 , Середня помилка величини z визначається за формулою Відносний ризик. ставлення шансів |  приватна кореляція

 Однофакторний дисперсійний аналіз Фішера |  Парний Т критерій Стьюдента |  Парний критерій Т - Вілкоксона |  Критерій X2r Фрідмана |  Тест Мак-Немара |  кореляційний аналіз |  Умови застосування і обмеження кореляційно аналізу |  Вимірювання зв'язку кількісних ознак |  Вимірювання зв'язку порядкових ознак |  Вимірювання зв'язку номінальних ознак |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати