відповідь №14 |  відповідь №16 |  відповідь №20 |  відповідь №21 |  відповідь №22 |  відповідь №23 |  відповідь №24 |  відповідь №26 |  відповідь №27 |  відповідь №28 |

загрузка...
загрузка...
На головну

відповідь №32

  1.  Amp; 37. Відповідальність подружжя за зобов'язаннями.
  2.  II. Відповідь товариша Сталіна
  3.  IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН
  4.  V. ЩО РОСТЕ НЕВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ економічних і політичних реалій
  5.  А. А. ГУСЕЙНОВ. Чи відповідальна теорія за практику?
  6.  А. А. Гусейнов. Теорія відповідальна за наступні перетворення
  7.  Адміністративна та кримінальна відповідальність у податковій сфері
1. Інтеграли виду Для вирішення даних інтегралів пріменяютсяформули перетворення проізведеніятрігонометріческіе функцій в суму або різницю: 2. Інтеграли виду Тут і всюди нижче передбачається, що m и n - натуральні числа. Для обчислення такіхінтегралов використовуються следующіеподстановкі і перетворення: Якщо ступінь косинуса n - Непарна (при цьому ступінь синуса m може бути будь-який), то використовується підстановка  . Якщо ступінь синуса m - Непарна, то іспользуетсяподстановка  . якщо ступеня m и n - Парні, то сначалапріменяются формули подвійного кута щоб  и знизити синуса або косинуса в подинтегрального вираженні. Потім, якщо необхідно, застосовуються правила a) або b).3. Інтеграли виду Ступінь подинтегрального вираження в даному інтеграл можна знизити з допомогою тригонометричного співвідношення  і формули редукції 4. Інтеграли виду Тут ступінь подинтегрального вираженіяпоніжается з допомогою  співвідношення і формули редукції 5. Інтеграли виду Даний тип інтеграла спрощується з помощьюследующей формули редукції: 6. Інтеграли виду Аналогічно попереднім пунктам, інтегралупрощается за допомогою формули 7. Інтеграли виду Якщо ступінь секанса n - Парна, то c помошью співвідношення  секансвиражается через тангенс. При цьому множник  відділяється і використовується дляпреобразованія діфференціала.В результаті весь інтеграл (включаючи диференціал) виражається через функцію tg x. Е Якщо обидва вони n и m - Непарні, то отделяетсямножітель sec x tg x, Необхідний дляпреобразованія діфференціала.Далее весь інтеграл виражається через sec x. Якщо ступінь секанса n - Непарна, а степеньтангенса m - Парна, то тангенс виражається черезсеканс за допомогою формули  . Потім вичісляютсяінтеграли від секанса.8. Інтеграли виду Якщо ступінь косеканс n - Парна, то c помошьюсоотношенія  косекансвиражается через котангенс. При цьому множник  відділяється і використовується дляпреобразованія диференціала. У результатеподинтегральная функція і діфференціалвиражаются через ctg x. Якщо обидва вони n и m - Непарні, то отделяетсямножітель ctg x cosec x, Необхідний дляпреобразованія диференціала. Далі інтегралвиражается через cosec x. Якщо ступінь косеканс n - Непарна, а степенькотангенса m - Парна, то котангенс виражається черезкосеканс за допомогою формули  .Далі Обчислюються інтеграли від косеканс.
 
 
 

  відповідь №30 |  відповідь №33
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати