Головна

координації

  1.  Завдання координації в системі управління
  2.  Механізми координації можуть бути формальними і неформальними.
  3.  Роль аналізу в постановці цілей, організації, координації, оцінці стимулювання виробництва
  4.  Сп-б обчислення отн. вів-н стр-ри, координації, порівняння, їх інтерпретація.
  5.  Способи обчислення відносних величин структури, координації, порівняння, їх інтерпретація

3. інтенсивності

4. порівняння

5. немає правильної відповіді

71. У 1995 році на 1000 осіб населення припадало 17,2 народжених. Це відносна величина:

1. Структура

2.коордінаціі

інтенсивності

4.сравненія

5.нет правильної відповіді

72. На 1000 робітників заводу приходиться 126 інженерно-технічних працівників:

1. Структура

координації

3.інтенсівності

4.сравненія

5.нет правильної відповіді

73. У 1997 році на 1 кв. км в РК доводилося 5,8 людини. Це відносна величина:

1. Структура

2.коордінаціі

інтенсивності

4.сравненія

5.нет правильної відповіді

74. Виробництво сталі на душу населення склало 550кг. Це відносна величина:

1. Структура

2.коордінаціі

Рівня економічного розвитку

4інтенсівності

5.нет правильної відповіді

75. У 1980 році в СРСР виробництво цукру піску склало 155% по відношенню до США. Це відносна величина:

1. Структура

порівняння

3.Рівні економічного розвитку

4.інтенсівності

5.нет правильної відповіді

76. Вкажіть відносну величину інтенсивності:

1. щільність населення в РК становить 5,8 осіб на 1 кв км

2. коефіцієнт смертності в 1995 році становив 10,5 проміле;

3. в 1994 році на 1000 жителів РК доводилося розлучень -2,6

Всі відповіді правильні;

5. немає правильної відповіді

77. Є такі дані:

 показник
 Чисельність населення, тис. Чол  16442, 4  15151,1
 У тому числі жінок  8449,8  8302,8
 Кількість народжених, тис.  305,6  276,1

Визначити відносну величину структури:

1.51,4%; 51,4%

2.3,6%; 3,3%

3.1,9%; 1,7%

4.98,2%; 98,3%

5.нет правильної відповіді

78. Є такі дані:

 показник
 Чисельність населення, тис. Чол  16442, 4  15151,1
 У тому числі жінок  8449,8  8302,8
 Кількість народжених, тис.  305,6  276,1

Визначити відносну величину інтенсивності:

1.0,514%; 0,514%

2.0,019%; 0,017%

3.0,982%; 0,983%

4.0,036%; 0,033%

5.нет правильної відповіді

79. Є такі дані:

 показник
 Чисельність населення, тис. Чол  16442, 4  15151,1
 У тому числі жінок  8449,8  8302,8
 Кількість народжених, тис.  305,6  276,1

Визначити відносну величину динаміки:

1.0,514%; 0,514%

2.0,019; 0,017;

3. 0,982; 0,983;

4.0,036; 0,033

5.нет правильної відповіді

80. Вкажіть відносну величину порівняння:

1. за даними перепису населення 1989 року на 1000 осіб зайнятого населення припадає 100 осіб з вищою освітою;

2. питома вага чоловіків у загальній чисельності населення РК в 1997 році склав 48,6% Виробництво телевізорів в 1997 році збільшилася в порівнянні з 1995 роком в 1,3 рази; |  Арифметичну зважену;

 випадковий відбір |  хронологічна |  Обсяг реалізованих товарів у звітному періоді |  Собівартість вироби, взята в базовому році |  Твір ланцюгових індексів дорівнює індексу базисного |  Запис актів цивільного стану (РАЦС); |  саморегистрации; |  аналітична |  Кількість підприємств; |  заводи; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати