На головну

Середні показники рядів динаміки.

  1.  I група. Показники оцінки прибутковості господарської діяльності.
  2.  I. Натуральні показники продукції землеробства.
  3.  II Показники РІВНЯ І ДИНАМІКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
  4.  II. непрямі показники
  5.  III. Варіаційні ряди, середні величини
  6.  III. Вартісні показники продукції сільського господарства.
  7.  VII. Дослідження на збіжність числових рядів

Середні показники рядів динаміки є узагальнюючою характеристикою його абсолютних рівнів, абсолютної швидкості та інтенсивності зміни рівнів ряду динаміки. Система середніх показників рядів динаміки включає:

1) середній рівень ряду динаміки;

2) середній абсолютний приріст;

3) середній темп зростання;

4) середній темп приросту.

1) Середній рівень ряду розраховується по-різному, в залежності від виду ряду динаміки і способів отримання статистичних даних:

а) в інтервальному ряду динаміки з рівними часовими періодами - за формулою середньої арифметичної простої:

 ; для нашого прикладу:

б) в інтервальному ряду динаміки з нерівними часовими періодами - за формулою середньої арифметичної зваженої:

 , Де t - число періодів часу, протягом яких рівень не змінюється.

в) для моментного ряду з рівновіддаленими в часі рівнями середній рівень ряду визначається за формулою середньої хронологічної:

 , Де n - число рівнів ряду.

г) для моментного ряду з неравноотстоящими рівнями він розраховується за формулою середньої арифметичної зваженої:

 , де  - Середній рівень, розрахований з двох сусідніх рівнів ряду (моментів) за формулою простої арифметичної,  - Число періодів часу, протягом яких  не змінюється.

2) Середній абсолютний приріст можна визначити по ланцюговим абсолютним приростів:  або через останній базисний абсолютний приріст: .

Для нашого прикладу:

3) Середній темп зростання (Середньорічний) можна розрахувати за формулою середньої геометричної, використовуючи ланцюгові темпи зростання в коефіцієнтах:  або використовуючи абсолютні рівні ряду динаміки:  , Де m - число темпів зростання k,  - Початковий рівень ряду.

Для нашого прикладу:

4) Середній темп приросту визначається виходячи з взаємозв'язку між темпами зростання і темпами приросту:

 (Або k-1). Для нашого прикладу:
 Система показників динаміки. |  Прийоми аналізу рядів динаміки.

 Абсолютні і середні показники варіації. Дисперсія альтернативної ознаки. |  Види дисперсій. Правило складання дисперсій. |  Характеристика закономірності рядів розподілу. Криві нормального розподілу. |  Поняття вибіркового спостереження. |  Поняття помилки вибірки. |  Визначення необхідної чисельності вибірки. |  Способи поширення вибіркових характеристик на генеральну сукупність. |  Способи освіти вибіркової сукупності. |  Поняття статистичних рядів динаміки. |  Порівнянність в рядах динаміки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати