Головна

II. Точкові оцінки числових характеристик випадкової величини

  1.  Amp; 31. Види режимів майна подружжя та їх загальна характеристика.
  2.  ATP У XXI СТОЛІТТІ: Загальна характеристика ракурсі РЕГІОНАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ
  3.  Cent; Поняття випадкової величини
  4.  I група. Показники оцінки прибутковості господарської діяльності.
  5.  I. Загальна характеристика підприємства
  6.  I. ХАРАКТЕРИСТИКА
  7.  I. ХАРАКТЕРИСТИКА

Числові характеристики випадкової величини: математичне сподівання, дисперсія, мода, медіана, коефіцієнти асиметрії та ексцесу і т.д. є теоретичними поняттями і точне їх значення - невідомо. Маючи вибірку можливих значень випадкової величини можна визначити їх точкові оцінки.

Найкращими точковими оцінками значень математичного очікування  і дисперсії  випадкової величини  є середнє арифметичне  і статистична дисперсія .

За вибірках даного прикладу отримуємо: середня кількість слів у яких спіткало вибірку ста пропозиціях  , А середня кількість букв в цих пропозиціях  . Статистичні оцінки дисперсій, які зручніше обчислювати за формулою  , Будуть рівні відповідно: и  . Оцінки середніх квадратичних відхилень цих випадкових величин рівні: и .

  I. Первинна обробка статистичних даних |  II. Інтервальні оцінки числових характеристик випадкової величини

 Приклад виконання індивідуального завдання з математичної статистики |  Перевірка гіпотези про рівність значення числової характеристики досліджуваної випадкової величини деякому фіксованому числу. |  Перевірка гіпотези про збіг значень однойменних числових характеристик двох різних випадкових величин |  Перевірка гіпотези про вид закону розподілу ймовірностей досліджуваної випадкової величини. |  Перевірка гіпотези про збіг законів розподілу ймовірностей двох випадкових величин. |  IV. кореляційний аналіз |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати