Головна

I. Первинна обробка статистичних даних

  1.  A) Перший ряд бази даних містить неповторювані імена полів.
  2.  A) можна змінити тип діаграми, ряд даних, параметри діаграми і т. Д.
  3.  A) працює з усіма перерахованими форматами даних
  4.  III. Порядок формування даних Звіту
  5.  IV. Перевірка статистичних гіпотез
  6.  OLAP-системи оперативної аналітичної обробки даних

Первинна обробка статистичних даних полягає в побудові варіаційних рядів, побудові геометричної ілюстрації варіаційних рядів - гістограм і визначенні точкових оцінок числових характеристик досліджуваних випадкових величин и .

Визначаємо розмах вибірок, тобто в кожному наборі даних и  знаходимо, відповідно, максимальний і мінімальний елементи і, за обраним нами числу інтервалів варіаційного ряду, визначаємо межі інтервалів.

У першому наборі даних - кількість слів у ста пропозиціях - знаходимо: и  , У другому наборі - кількість букв в цих пропозиціях: и  . Виберемо для першого набору число інтервалів, рівне восьми (  ), А для другого набору - число інтервалів, рівне чотирнадцяти (  ). У цьому випадку довжина кожного інтервалу для першого набору даних буде дорівнює трьом, а для другого набору довжина інтервалу дорівнюватиме десяти.

Складаємо дві таблиці - інтервальні варіаційні ряди для кожного набору даних. У першому рядку таблиці записуємо інтервали ,  , А у другому рядку - значення відносних частот  , де  - Кількість елементів аналізованої вибірки, що потрапили в інтервал , n - Обсяг вибірки.

Варіаційний ряд, побудований за вибіркою  значень випадкової величини  - Кількість слів у реченні.

Варіаційний ряд, побудований за вибіркою  значень випадкової величини  - Кількість букв в реченні.

 

Ясно, що сума значень отриманих відносних частот повинна дорівнювати одиниці, тобто: .

Гістограма є геометричній ілюстрацією побудованого варіаційного ряду.

 
 


-

 0,32 -

-

 0,28 -

-

0,24 -

-

 0,20 -

-

0,16 -

-

 0,12 -

-

0,08 -

-

 0,04 -

-

 0,00 -

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27

Гістограма відносних частот вибірки  значень випадкової величини  - Кількість слів у реченні.

0,24 -

-

 0,20 -

-

 0,16 -

-

 0,12 -

-

 0,08 -

-

 0,04 -

-

 0,00 -

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Гістограма відносних частот вибірки  значень випадкової величини  - Кількість букв в реченні.

Гістограма є статистичною моделлю теоретичного закону розподілу ймовірностей досліджуваної випадкової величини.

Ясно, що розглядаються в прикладі випадкові величини и  є випадковими величинами дискретного типу. Але так як можливі значення цих випадкових величин були об'єднані в групи, які визначаються межами інтервалів варіаційного ряду, то можна говорити, що зроблена гістограма є моделлю графіка щільності ймовірності  теоретичного розподілу ймовірностей  дискретної випадкової величини, що має досить велике число можливих значень.

  Приклад виконання індивідуального завдання з математичної статистики |  II. Точкові оцінки числових характеристик випадкової величини

 II. Інтервальні оцінки числових характеристик випадкової величини |  Перевірка гіпотези про рівність значення числової характеристики досліджуваної випадкової величини деякому фіксованому числу. |  Перевірка гіпотези про збіг значень однойменних числових характеристик двох різних випадкових величин |  Перевірка гіпотези про вид закону розподілу ймовірностей досліджуваної випадкової величини. |  Перевірка гіпотези про збіг законів розподілу ймовірностей двох випадкових величин. |  IV. кореляційний аналіз |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати