На головну

Б) відношення числа прибулих до числа вибулих протягом року

  1.  Amp; 6. Співвідношення сімейного та цивільного законодавства в регулюванні сімейних відносин.
  2.  B) Числа
  3.  I. Початкове відношення і початкове спілкування людей
  4.  V. народницького СТАВЛЕННЯ ДО ПИТАННЯ
  5.  А ось як виглядало віровідступництво і ставлення до куфру з боку сподвижників за часів правління халіфа Абу Бакра.
  6.  А) Взаємовідносини знання і практики
  7.  А) некритичне ставлення до існуючих філософським системам

в) різниця числа прибулих і числа вибулих протягом року

г) відносний показник механічного руху населення

198. Чисельність прибулих в середньому на 1000 чол. населення відображає

а) коефіцієнт міграційного приросту б) ефективність міграції

в) коефіцієнт прибуттяг) коефіцієнт міграційного обороту

199. Протягом аналізованого періоду часу в область прибуло з інших областей 600 чоловік, а вибуло з території 300 осіб. Середня чисельність населення області становила 30000 осіб.

Коефіцієнт прибуття дорівнює ....... проміле. (Відповідь: 10)

200.Протягом аналізованого періоду часу в область прибуло з інших областей 100 чоловік, а вибуло з території 300 осіб. Середня чисельність населення області становила 20000 осіб. Коефіцієнт вибуття дорівнює ...... проміле. (Відповідь: 15)

201. Кількість шлюбів, яке припадає в середньому на 1000 осіб бракоспособного віку -

а) загальний коефіцієнт шлюбності б) віковий коефіцієнт шлюбності

в) загальне число шлюбів г) спеціальний коефіцієнт шлюбності

202. Загальний коефіцієнт шлюбності розраховується відношенням числа зареєстрованих шлюбів за рік до ____

а) середньорічної чисельності населення б) загальної кількості проживаючих сімей

в) середньорічної чисельності жінок у віці від 15-49 років г) загальної кількості укладених розлучень

203. Розподіл суми людино-років за весь період майбутнього життя на число доживають до даного віку дає нам:

а) середню тривалість майбутнього життя відповідно рядку таблиці смертності

б) коефіцієнт дожиття б) середній вік населення в) середній вік покоління

  В) середньорічна чисельність населення г) число померлих протягом року |  Г) ступеня задоволення матеріальних, фізичних і духовних потреб

 Б) зайнятості населення за видами економічної діяльності |  А) непроізведенние матеріальні активи б) вироблені матеріальні активи |  А) середини інтервалів б) частоти (зокрема) |  В) одиниці г) сумі попередніх часткою |  Г) середньоквадратичне відхилення |  Г) несуцільну спостереження частини одиниць сукупності, відібраних випадковим способом |  Б) значення показника за певний період часу або на певну дату |  В) ступінь відповідності рівня явища заданої еталону |  X. Статистичні методи вивчення зв'язку явищ |  XI. Статистика населення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати