На головну

XI. Статистика населення

  1.  I. СТАТИСТИКА ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
  2.  II. НАША фабрично-заводського СТАТИСТИКА
  3.  II. СТАТИСТИКА оборотних ФОНДІВ
  4.  III. СТАТИСТИКА ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  5.  IV. СТАТИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
  6.  V. СТАТИСТИКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
  7.  V2: {{11}} Тема 1. Статистика населення

181.. Відомості про чисельність, склад і розміщення населення беруться з ...

а) програми спостереження б) загальноросійського класифікатора про населення

в) балансу грошових доходів і витрат населення г) перепису населення

182. Момент, станом на який збираються відомості про населення, називають

а) референтним моментом перепису б) стартовою точкою відліку

в) критичним моментом перепису г) облікових моментом перепису

183. Перепис населення проводився за станом на 12 год ночі з 8 на 9 листопада в перебігу 10 днів. Критичний момент часу ...

а) 8 листопада б) 9 листопада в) 10 днів г) 12 год ночі

184. Категорія населення, яка об'єднує людей фактично знаходяться на момент перепису населення в даному населеному пункті, називається:

а) постійним б) готівковим в) фактичним г) тимчасовим

185. Всеросійський перепис населення 2002 року - це ...

а) спеціально організоване несуцільну спостереження б) спеціально організоване суцільне спостереження

в) анкетне метод статистичного спостереження г) статистична звітність

186. Відсоток охоплення населення при проведенні мікроперепісі дорівнює

а) 10 б) 1 в 5 г) 2

187. Вибіркове обстеження населення з проблем зайнятості дозволяє протягом року охопити спостереженням _____ тис. Чол.

а) 400 ... ..450 б) 550. ..650 в) 250. .... 260 г) 150. .... 200

188. По нижченаведеними даними визначити середньорічну чисельність населення за період 2002-2005 рр .:

 рік
 Чисельність населення

189. Зміна чисельності населення за рахунок народжуваності та смертності характеризую показники

а) диференціації населення б) механічного руху населення

в) міграційного руху населення г) природного руху населення

190. У статистиці населення для розрахунку загального коефіцієнта народжуваності необхідні наступні дані

а) середньорічна чисельність населення б) чисельність населення на кінець року

в) загальний приріст населення протягом року г) число народжених протягом року

191. У статистиці населення для розрахунку загального коефіцієнта смертності необхідні наступні дані

а) число дітей померлих при народженні б) чисельність населення на початок року X. Статистичні методи вивчення зв'язку явищ |  В) середньорічна чисельність населення г) число померлих протягом року

 III. Абсолютні і відносні величини |  А) об'єднання одиниць сукупності до деяких групи, що мають свої характерні особливості, загальні риси і подібні розміри досліджуваного ознаки |  Б) зайнятості населення за видами економічної діяльності |  А) непроізведенние матеріальні активи б) вироблені матеріальні активи |  А) середини інтервалів б) частоти (зокрема) |  В) одиниці г) сумі попередніх часткою |  Г) середньоквадратичне відхилення |  Г) несуцільну спостереження частини одиниць сукупності, відібраних випадковим способом |  Б) значення показника за певний період часу або на певну дату |  В) ступінь відповідності рівня явища заданої еталону |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати