На головну

Г) середньоквадратичне відхилення

  1.  Ймовірність влучення нормально розподіленої величини в інтервал, її відхилення від матожіданія, правило трьох сигм
  2.  ВИБІРКОВЕ СЕРЕДНЯ
  3.  Вибіркові середнє і дисперсія
  4.  Дисперсія і середньоквадратичне відхилення
  5.  Дисперсія і середньоквадратичне відхилення
  6.  Дисперсія і середнє квадратичне відхилення

105. Відповідно до теорії статистики для обчислення дисперсії альтернативної ознаки використовуються:

а) значення ознаки б) частка одиниць, що не володіють ознаками

в) частка одиниць, що володіє ознаками г) частка розподілу ознаки, зокрема

106. Якщо всі значення ознаки зменшити або збільшити на одну і ту ж постійну величину А, то дисперсія ознаки від цього

а) збільшиться на величину А б) зменшиться на величину А в) буде дорівнювати 0 г) не зміниться

107. До відносних показників варіації відносять:

а) коефіцієнт варіації б) відносне лінійне відхилення в) середнє лінійне відхилення

г) дисперсія

108. До показників ступеня варіації відносяться

а) медіана б) мода в) середнє арифметичне г) коефіцієнт варіації

109. До видів дисперсій відносять ...

А) загальну б) внутригрупповую в) міжгрупова

г) интервальную д) параметричну

110. В теорії статистики згідно з правилом додавання дисперсій справедливим є твердження:

а) межгрупповая дисперсія дорівнює різниці загальної і середньої з внутрішньогрупових

Б) загальна дисперсія дорівнює сумі міжгрупової і середньої з внутрішньогрупових

в) середня з внутрішньогрупової дисперсії дорівнює сумі загальної та груповий

111. Загальна дисперсія характеризує ...

а) варіація ознаки під впливом результативного

б) варіація ознаки під впливом группировочного показника В) одиниці г) сумі попередніх часткою |  Г) несуцільну спостереження частини одиниць сукупності, відібраних випадковим способом

 А) явищ одного виду, відмінних один від одного за своїми характеристиками, але об'єднаних загальною якістю і розвитком за єдиними законами |  В) вивчалася статистична сукупність |  III. Абсолютні і відносні величини |  А) об'єднання одиниць сукупності до деяких групи, що мають свої характерні особливості, загальні риси і подібні розміри досліджуваного ознаки |  Б) зайнятості населення за видами економічної діяльності |  А) непроізведенние матеріальні активи б) вироблені матеріальні активи |  А) середини інтервалів б) частоти (зокрема) |  Б) значення показника за певний період часу або на певну дату |  В) ступінь відповідності рівня явища заданої еталону |  X. Статистичні методи вивчення зв'язку явищ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати