На головну

Нормальний розподіл і його характеристики

  1.  I. ХАРАКТЕРИСТИКИ
  2.  I. ХАРАКТЕРИСТИКИ
  3.  I. ХАРАКТЕРИСТИКИ
  4.  II. РОЗПОДІЛ ДОХОДУ
  5.  III. Зразкове розподіл годин дисципліни за темами та видами занять
  6.  III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО семестр, ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  7.  III. Розподіл годин курсу

Аналіз емпіричних частот варіаційного ряду дозволяє виявити тип розподілу, підібрати теоретичну криву, визначити її параметри і перевірити правильність гіпотези про тип розподілу даного ряду. Характер кривої краще виявляється при великому обсязі спостережень і малих інтервалах

Велике значення має зіставлення фактичних кривих з теоретичними. Найбільш часто в якості теоретичної кривої використовують криву нормального розподілу(Рис. 5), щільність розподілу якої виражається рівнянням:

,

де f (x) - ордината кривої нормального розподілу (частость); t - Нормоване відхилення ; ? = 3,14, .

Характеристики кривої нормального розподілу:

- Крива симетрична і має максимум в точці ;

- Крива асимптотично прагне до осі абсцис

- Крива має дві точки перегину на відстані  від ;

- при з ростом ? крива стає більш пологою (рис. 5);

- при зі зміною середньої крива не змінює своєї форми, а лише зсувається вправо або вліво по осі x (Рис. 5);

- В інтервалі  знаходиться 68,3% усіх одиниць сукупності, в інтервалі  - 95,4%, в інтервалі  - 99,7% (практично всі значення);

коефіцієнти ексцесу і асиметрії дорівнюють нулю.

Мал. 5. Криві нормального розподілу Правило додавання дисперсій |  Показники форми розподілу

 приклад 4.5 |  Інші види статечних середніх |  приклад 4.6 |  структурні середні |  приклад 4.7 |  приклад 4.8 |  Види показників варіації |  Властивості і методи розрахунку дисперсії |  Розрахунок дисперсії методом моментів |  Дисперсія альтернативної ознаки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати