Головна

Тематика контрольних (курсових) робіт

  1.  A) працює з усіма перерахованими форматами даних
  2.  AlarmWorX64 Viewer - Приступаючи до роботи
  3.  Знову за роботу
  4.  Схема роботи механізму реплікації ДНК
  5.  D.3. Розробники 1 сторінка
  6.  D.3. Розробники 2 сторінка
  7.  D.3. Розробники 3 сторінка

Завдання до контрольної (курсової) роботи складені в 10 варіантах. Курсова робота повинна містити 2 частини - теоретичну і практичну. Перша частина включає теоретичне виклад конкретної теми курсу, друга - рішення комплексних завдань по найважливішим розділах статистики.

При виконанні контрольної роботи необхідно виконати тільки практичну частину, завдання до якої наведені в наступному розділі.

Вибір варіанту залежить від останньої цифри залікової книжки студента:

 Остання цифра залікової книжки  номер варіанта
 і т.д.  і т.д.

При виконанні курсової роботи необхідно керуватися наступними вимогами:

1. На титульному аркуші роботи повинні бути вказані прізвище, ім'я, по батькові студента, який виконав роботу, номер групи і номер варіанта. Завдання потрібно вирішувати в тому порядку, в якому вони дані в завданні.

2. Перед рішенням завдання повинно бути повністю приведено її умова. Саме рішення слід супроводжувати необхідними розрахунками і поясненнями із зазначенням застосовуваних формул, аналізом і висновками.

3. Всі розрахунки відносних показників потрібно виробляти з точністю до 0,001, а відсотків - до 0,01, використовуючи при цьому правила округлення.

4. Робота повинна бути оформлена акуратно, написана розбірливо без помарок, закреслень і скорочень слів. Допускається виконання роботи на комп'ютері в будь-якому текстовому редакторі.

В кінці роботи слід навести список використаної літератури, складеної відповідно до загальноприйнятих правил. програма курсу |  приклад 1
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати