Головна

Види та способи проведення спостереження.

  1. II. Вимоги безпеки під час проведення практичних занять у кабінеті (лабораторії) біології загальноосвітнього навчального закладу
  2. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
  3. Абсолютні показники варіації: економічний зміст та способи обчислення.
  4. Агрегатні індекси кількісних показників можуть розраховуватись у вигляді індексного ряду за декілька періодів. При цьому використовуються ланцюгові та базисні способи розрахунку.
  5. Види і способи вибіркового спостереження.
  6. Види і способи спостереження
  7. Види середніх величин та способи їх обрахування.

Суцільне статистичне спостереження - спостереження щодо всіх без винятку одиниць сукупності, яка вивчається. Несуцільне статистичне спостереження охоплює окремі одиниці сукупності відібрані відповідним чином.

Розрізняють наступні види несуцільного спостереження:

-монографічне, яке передбачає детальне та всебічне обстеження типових одиниць сукупності (наприклад, типові лікарні, школи, підприємства);

-основного масиву, коли ознаки реєструються тільки по найбільших одиницях сукупності (наприклад, найбільші підприємства, найбільші міста);

-вибіркове, коли для обстеження одиниці відбираються випадковим чином;

-анкетне, оскільки заповненими повертаються не всі роздані анкети.

За моментом реєстрації даних спостереження поділяються на поточні, періодичні та одноразові.

Поточне статистичне спостереження полягає в реєстрації даних по мірі їх одержання (наприклад, реєстрація народжень, смертей, шлюбів, розлучень). Періодичне спостереження проводиться через певні рівні проміжки часу, а одноразові по мірі необхідності без будь-якої періодичності.

Існує три основних способи одержання первинної статистичної інформації: безпосереднє спостереження, документальне спостереження та опитування.

Безпосереднє спостереження передбачає, що реєстратори шляхом підрахунку, зважування, вимірювання і т.д. встановлюють певний факт і здійснюють запис у формулярі. Документальне спостереження передбачає, що запис у формулярі здійснюється на підставі первинного документа.

Опитування - це спостереження, при якому запис у формулярі здійснюється зі слів опитуваної людини (респондента). У свою чергу опитування поділяється на експедиційні, самореєстрацію, кореспондентське та інтерв'ю.

Експедиційне спостереження полягає у тому, що спеціально підготовлені реєстратори опитують респондентів і з їх слів здійснюють заповнення формуляру. Самореєстрація передбачає, що формуляр заповнює сам респондент. Кореспондентське опитування передбачає, що особи з якими органи державної статистики уклали відповідну угоду, надсилають у визначені терміни заповнені формуляри. Інтерв'ю передбачає, що відповіді на питання у формулярі записуються у довільній форміСтатистичне спостереження - перша стадія статистичного дослідження. Організаційні форми статистичного спостереження. | Помилки спостереження та контроль його результатів.

Тема 4. Ряди розподілу. | Тема 5. Статистичні показники. | Предмет і метод статистики. Основні категорії статистичної науки. | Історія розвитку статистики. | Сучасна організація статистичної діяльності. | Зведення як друга стадія статистичного дослідження. Суть та види зведення. | Групування, його суть, завдання та види. | Разом 138 | Статистичні таблиці. | Поняття про ряди розподілу. Види рядів розподілу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати