Головна

Абсолютні і відносні статистичні показники

  1.  I група. Показники оцінки прибутковості господарської діяльності.
  2.  I. Земська-СТАТИСТИЧНІ ДАНІ за Новоросію
  3.  I. Натуральні показники продукції землеробства.
  4.  I. Статистичні таблиці
  5.  II Показники РІВНЯ І ДИНАМІКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
  6.  II. непрямі показники
  7.  II. Відносні величини, динамічні ряди
 Якщо іменована величина вимірюється в натуральних одиницях, то вона називається ...
     абсолютним показником
       відносним показником
       показником динаміки
       коефіцієнтом приросту

Рішення:

Статистичні показники поділяються на абсолютні та відносні. Абсолютні показники, як правило, виражаються іменованими величинами в натуральних одиницях виміру, в умовних одиницях виміру і в вартісних одиницях.

Загальна теорія статистики / І. І. Єлісєєва, М. М. Юзбашев. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - с.86-87.

 Оборот торгової фірми в поточному році складе 2,0 млн р. Виходячи з проведеного аналізу складаються на ринку тенденцій, керівництво фірми вважає реальним в наступному році довести оборот до 2,8 млн р. Отже, відносний показник плану дорівнює ...
     140%
       92,9%
       56,0%
       71,42%

Рішення:

 (де  - Рівень показника, планований на наступний період часу;  - Рівень показника, досягнутий в поточному періоді часу).

Теорія статистики: навч. / Під ред. Р. А. Шмойловой [и др.]. - М.: Фінанси і статистика, 2007. - С.193.

 Обсяг реалізованої продукції підприємства класифікується за кількісною стороні показника як ...
     абсолютний
       відносний
       прямий
       зворотний

Рішення:

Загальна теорія статистики / І. І. Єлісєєва, М. М. Юзбашев. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - С.85.

 При зіставленні показників кожного наступного рівня з прийнятим за базу, показники динаміки визначаються ___ методом.
     базисним
       ланцюговим
       базовим
       залишковим

Рішення:

При розрахунку відносного показника абсолютний показник, що знаходиться в чисельнику одержуваного відносини, називається поточним, або порівнюваним. Показник же, з яким проводиться порівняння і який знаходиться в знаменнику, називається підставою або базою порівняння.

Теорія статистики: навч. / Під ред. Р. А. Шмойловой [и др.]. - М.: Фінанси і статистика, 2007. - С.192.

  Зведення і групування статистичних даних |  Метод середніх величин та варіаційний аналіз

 Предмет, метод і основні категорії статистики як науки |  статистичне спостереження |  Соціально-економічних явищ і процесів |  Аналіз рядів динаміки |  індексний метод |  Система макроекономічних показників і методи їх визначення |  Угруповання і класифікації в системі національних рахунків |  Методологія побудови та аналізу зведених рахунків системи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати