На головну

Найпростіші методи вивчення стохастичних зв'язків

  1.  Gt; Функції та методи інноваційного менеджменту> Прогнозування в інноваційному менеджменті
  2.  I. Якісні методи системного аналізу.
  3.  III МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ і літератури
  4.  III) Методи управління
  5.  III. МЕТОДИ РІШЕННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ
  6.  III. Технологія і методи менеджменту.
  7.  IV. МЕТОДИ СКЛАДАННЯ

Метод зіставлення двох паралельних рядів. Встановити наявність стохастичного зв'язку, а також отримати уявлення про її характер і напрямок можна за допомогою зіставлення двох паралельних рядів статистичних величин. Для цього фактори, що характеризують результативний ознака, мають у своєму розпорядженні в зростаючому або спадному порядку (в залежності від еволюції процесу і цілей дослідження), а потім простежують зміна величини результативного ознаки. Зіставлення і аналіз розташованих таким чином рядів значень досліджуваних величин дозволяють встановити наявність зв'язку і її напрямок. Залежність між факторами і показниками може простежуватися в часі (паралельні динамічні ряди).

До дослідження методом паралельних рядів (апріорі) необхідно провести аналіз зіставляються явищ і встановити наявність між ними причинних зв'язків (а не простого супутніх). Наприклад, тільки тому, що між врожайністю і собівартістю продукції сільського господарства є причинний зв'язок, стає можливим побудова, а потім зіставлення паралельних рядів цих показників.

До недоліку методу взаємозалежних паралельних рядів слід віднести неможливість визначення кількісної міри зв'язку між досліджуваними ознаками. Однак він зручний і ефективний, коли мова йде про необхідність встановлення зв'язків між показниками і факторами, що характеризують економічний процес.

Метод аналітичних угруповань. Стохастична зв'язок буде проявлятися виразніше, якщо застосувати для її вивчення аналітичні угруповання. Щоб виявити залежність за допомогою цього методу, потрібно зробити угруповання одиниць сукупності по факторному ознакою і для кожної групи обчислити середню або відносне значення результативного ознаки. Зіставляючи потім зміни результативного ознаки у міру зміни факторного, можна виявити напрямок, характер і тісноту зв'язку між ними. Однак метод угруповань не дозволяє визначити форму (аналітичної вираз) впливу факторних ознак на результативний, Форми і види зв'язків |  Статистичне моделювання зв'язку методом кореляційного і регресійного аналізу

 Завдання № 7. |  Завдання № 8. |  Завдання № 9. |  Завдання № 10. |  Завдання № 11. |  Поняття і сутність варіації |  показники варіації |  Завдання № 3. |  Завдання № 4. |  Сутність статистичного зв'язку соціально-економічних явищ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати