Головна

Сутність статистичного зв'язку соціально-економічних явищ

  1.  B. Система суспільно-економічних формацій (формаційний підхід).
  2.  Мережа без обхідних напрямків - мережа, в якій для зв'язку станцій (вузлів) використовується єдиний шлях
  3.  I Соціально-економічний розвиток США на рубежі XX-XXI ст.
  4.  I. СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
  5.  II. Моделювання зв'язку соціально-економічних явищ.
  6.  III. Моделювання зв'язку соціально-економічних явищ.
  7.  IV. Соціально-психологічний аспект менеджменту.

Наука виходить з об'єктивної закономірною взаємозв'язку і причиною обумовленості всіх явищ.

Вивчення статистичних закономірностей - найважливіша пізнавальна задача статистики, яку вона вирішує за допомогою особливих методів, видозмінюються в залежності від характеру вихідної інформації і цілей пізнання. Знання характеру та сили зв'язків дозволяє управляти соціально-економічними процесами і передбачати їх розвиток. Особливої ??актуальності це набуває в умовах розвитку ринкової економіки. Вивчення механізму ринкових зв'язків, взаємодії попиту і пропозиції, впливу обсягу і структури товарообігу на обсяг і склад виробництва продукції, формування товарних запасів, витрат виробництва, прибутку та інших якісних показників має першорядне значення для прогнозування кон'юнктури ринку, регіональної організації виробничих і торгових процесів, успішного ведення бізнесу.

Серед багатьох форм зв'язків найважливішою є причинний, визначальна все інші форми. Сутність причинності полягає в породженні одного явища іншим. Разом з тим, причина сама по собі ще не визначає слідства, вона залежить також від умов, в яких протікає дія причини. Для виникнення слідства потрібні всі визначальні його чинники - причина і умови. Необхідна обумовленість явищ безліччю факторів називається детермінізмом.

Об'єктами дослідження при статистичному вимірі зв'язків служить, як правило, детермінованість слідства факторами (причиною та умовами). Ознака, що характеризує наслідок, називається результативним; ознаки, що характеризують причини, - факторними. Виявлення зв'язків між ознаками грунтується на результатах якісного теоретичного аналізу. Завдання статистики - кількісна оцінка закономірності зв'язків, математична визначеність дозволяє використовувати результати економічних розробок для практичних цілей. Разом з тим, якісний аналіз повинен не тільки передувати статистичному, а й бути підтвердженням справедливості його результатів. Завдання № 4. |  Форми і види зв'язків

 Сутність і види середніх величин |  Середня квадратична зважена |  Завдання № 7. |  Завдання № 8. |  Завдання № 9. |  Завдання № 10. |  Завдання № 11. |  Поняття і сутність варіації |  показники варіації |  Завдання № 3. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати