Головна

Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни

  1.  I. Загальні рекомендації
  2.  I. Програма дисципліни
  3.  I. Програма дисципліни
  4.  II. Методичні вказівки
  5.  II. Методичні вказівки для студентів по виконанню індивідуальних завдань
  6.  III МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ і літератури
  7.  III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи

Розділ 1 «Теорія статистики»

Тема 1.1. Предмет, метод і завдання статистики

Навчальні питання:

· Статистика як наука.

· Предмет статистики.

· Основні категорії статистики.

· Основні завдання та напрямки реформування державної статистики в Російській Федерації.

Тема 1.2. Статистичне спостереження.

Навчальні питання:

· Поняття про статистичному спостереженні, його зміст і завдання.

· Поняття про статистичної інформації.

· Програмно-методологічне забезпечення статистичного спостереження.

· Форми, види та способи спостереження

· Точність статистичного спостереження і її контроль.

Тема 1.3. Статистична зведення і угруповання.

Навчальні питання:

· Зведення статистичних даних

· Завдання і види угруповань

· Виконання угруповання за кількісною ознакою

· Статистичні ряди розподілу

Тема 1. 4. Способи викладу і наочного подання статистичних даних. Статистичні таблиці. Графічне зображення статистичних даних.

Навчальні питання:

· Статистичні таблиці

· Статистичні графіки

Тема 1.5. узагальнюючі показники

Навчальні питання:

· Абсолютні статистично показники

· Відносні статистичні величини.

· Сутність і види середніх величин. Цілі і завдання дисципліни |  Методичні рекомендації щодо вивчення розділу

 СТАТИСТИКА |  Вступ |  бібліографічний список |  глосарій |  Статистика як наука |  предмет статистики |  Методологія статистики |  Основні категорії статистики |  Основні завдання та напрямки реформування державної статистики в Російській Федерації |  Джерела статистичної інформації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати