Головна

завдання 2

  1.  II. завдання
  2.  Питання 15. Завдання руху точки в полярних координатах.
  3.  Питання 16. Поняття криволінійних координат точки. Завдання руху в криволінійних координатах.
  4.  Питання 23. Завдання руху точки в циліндричних координатах.
  5.  Питання 24. Завдання руху точки в сферичних координатах.
  6.  Домашнє завдання
  7.  Домашнє завдання

Питання для самоперевірки:

  1. Що таке зведення?
  2. Для чого потрібна угруповання?
  3. Яка існує взаємозв'язок між величиною і кількістю груп?

література:

Єгоров Л. І. «Статистика» стр.27-38

Шмойловой Р. А. «Практикум з теорії статистики» стр.29-100

Домашнє завдання: Підготуватися до перевірочного тесту з пройденого матеріалу.

Практична робота № 5-6

Тема: Класифікація і види статистичних графіків. Побудова статистичних таблиць і графіків

Мета роботи: Поглибити і закріпити теоретичні знання з теми «методи узагальнення статистичної інформації»,, складати статистичні таблиці та графіки.

Після вивчення теми студент повинен:

знати:

- Вимоги, пред'явленням до побудови статистичних таблиць;

- Основні види графіків, діаграм;

- Ключові слова та терміни.

вміти:

- Оформляти у формі таблиць, графіків і діаграм.

Ключові слова і терміни:

Підлягають таблиці, присудок таблиці, скелет таблиці, макет таблиці, графічний

образ, елемент статистичних графіків, діаграми.

Програма роботи:

Завдання 1:

Вирішіть завдання.

На оцінку «задовільно» 5.1 і 5..2

На оцінку «добре» 5.1; 5..2; 5.3; 5.4

Методичні вказівки до проведення практичної роботи:

Для вирішення завдань вивчити класифікацію графіків в статистиці і їх побудова. завдання 3.1 |  завдання 5.1

 Для студентів |  Студенти, які пропустили заняття з поважних і не поважних причин повинні самостійно розібрати кожне практичне завдання Практична робота №1-2 |  Практична робота № 3-4 |  завдання 1 |  завдання 7.3 |  завдання 8.5 |  Практична робота № 9 |  завдання 9.2 |  Завдання 1. |  завдання 10.2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати