Головна

Практична робота № 3-4

  1.  A) працює з усіма перерахованими форматами даних
  2.  GraphWorX64 - Робота з 3D об'єктами
  3.  GraphWorX64 - Робота з об'єктами 2D
  4.  II. Практична платформа опозиційного блоку
  5.  II. Робота комісара полку
  6.  II. Робота з роздатковим матеріалом
  7.  II. Робота з «Броузером робочої області».

Тема: Побудова угруповань. Види угруповань: типологічні, аналітичні, структурні.

Мета роботи: Поглибити і закріпити теоретичні знання з теми «методи узагальнення статистичної інформації», здобути уміння виробляти угруповання статистичних даних;

Після вивчення теми студент повинен:

знати:

- Сутність статистичного зведення та угруповання;

- Поняття про групувати ознаці;

- Поняття про часовий інтервал угруповання;

вміти:

- Правильно визначати групувати ознаки;

- Вибирати інтервалу угруповання;

Ключові слова і терміни:

Зведення, угруповання, ознака угруповання, інтервал угруповання;

Програма роботи:

Завдання 1

Вирішіть завдання

На оцінку «задовільно» -3.1;

На оцінку «добре» 3.1 і 3.2;

На оцінку «відмінно» 3.1; 3.2 та 3.3;

Методичні вказівки до проведення практичної роботи:

Для вирішення завдань необхідно використовувати формулу визначення величини рівномірного інтервалу:

h = х мах - х хв

n

де хмах і хмін - максимальне і мінімальне значення ознаки в сукупності.

n - число груп

Завдання 3.2 виконується за варіантами. У задачі 3.3 угруповання спочатку виробляють за величиною статутного фонду, а потім в цих же угрупованнях за чисельністю працівників.

  Студенти, які пропустили заняття з поважних і не поважних причин повинні самостійно розібрати кожне практичне завдання Практична робота №1-2 |  завдання 3.1

 Для студентів |  завдання 2 |  завдання 5.1 |  завдання 1 |  завдання 7.3 |  завдання 8.5 |  Практична робота № 9 |  завдання 9.2 |  Завдання 1. |  завдання 10.2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати