На головну

ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ

  1.  D) РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАВДАННЯ герменевтики
  2.  I. Завдання КУТВ щодо радянських республік Сходу
  3.  I. Історична наука і її завдання
  4.  I. Освіта Конституційної Комісії та її завдання
  5.  I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  6.  II. Граматичні вправи.
  7.  II. ДИХАЛЬНІ ВПРАВИ

4.1. Розподіл студентів одного з факультетів за віком характеризується такими даними:

 Вік студентів, років  всього
 число студентів

Розрахуйте: а) розмах варіації; б) середнє лінійне відхилення; в) дисперсію; г) середнє відхилення; д) відносні показники варіації віку студентів.

4.2. Визначте середню довжину пробігу автофургона торгово-посередницької фірми і обчисліть всі показники варіації, якщо відомі:

 Довжина пробігу за один рейс, км  Число рейсів за квартал
 30-50
 50-70
 70-90
 90-110
 110-130
 130-150
 всього

4.3. Є наступний ряд розподілу телеграм, прийнятих відділенням зв'язку, по числу слів:

 Кількість слів в телеграмі  число телеграм
 Разом

Розрахуйте абсолютні та відносні показники варіації.

4.4. Середня врожайність зернових культур в двох районах за 1991 - 1995 рр. характеризується такими даними, ц / га:

 
 1-й район
 2-й район

Розрахуйте всі показники варіації. Визначте, в якому районі врожайність зернових культур більш стійка.

4.5. Є такі дані про розподіл свердловин в одному з районів буріння по глибині:

 Групи свердловин по глибині, м  число свердловин
 до 500
 500-1000
 1000-1500
 1500-2000
 понад 2000
 Разом

Визначте дисперсію і середнє квадратичне відхилення глибини свердловин, застосовуючи спосіб моментів і відліку від умовного нуля.

4.6. Акціонерні товариства області по середньооблікової чисельності працюючих на 1 січня 1998 р розподілялися наступним чином:

 Групи АТ по середньооблікової чисельності працюючих  до 400  400-600  600-800  800-1000  1000-1200  1200-1400  1400-1600  1600-1800  Разом
 кількість АТ

Розрахуйте: а) середнє лінійне відхилення; б) дисперсію; в) середнє квадратичне відхилення; г) коефіцієнт варіації.

4.7. За даними про розподіл сільських населених пунктів за кількістю дворів обчисліть загальну дисперсію трьома способами: а) звичайним; б) спрощеним; в) за формулою .

 Населені пункти за кількістю дворів  Число населених пунктів,% від виробленого
 до 100  15,5
 100-200  28,6
 201-300  21,7
 301-400  20,3
 понад 400  13,9
 Разом  100,0

4.8. Середня величина ознаки в сукупності дорівнює 19, а середній квадрат індивідуальних значень цієї ознаки - 397. Визначте коефіцієнт варіації.

4.9. Дисперсія ознаки дорівнює 9, середній квадрат індивідуальних його значень - 130. Чому дорівнює середня?

4.10. Середня величина в сукупності дорівнює 16, середнє відхилення - 8. Визначте середній квадрат індивідуальних значень цієї ознаки.

4.11. Середній квадрат відхилень індивідуальних значень ознаки від їх середньої величини дорівнює 100, а середня - 15. Визначте, чому дорівнює середній квадрат відхилень індивідуальних значень ознаки від величини, що дорівнює 10 і 25.

4.12. Середня величина ознаки дорівнює 14, а дисперсія - 60. Визначте середній квадрат відхилень варіантів ознаки від 19.

4.13. Середній квадрат відхилень варіантів ознаки від довільної величини дорівнює 300, а сама довільна величина дорівнює 70 одиницям. Визначте дисперсію ознаки, якщо відомо, що середня величина його варіанту дорівнює 80.

4.14. Середній квадрат відхилень варіантів ознаки від деякої довільної величини дорівнює 61. Середня величина ознаки більше довільної величини на 6 одиниць і дорівнює 10. Знайдіть коефіцієнт варіації.

4.15. Якщо дисперсія дорівнює 20 000 одиниць, а коефіцієнт варіації - 30%, то яким буде середній квадрат відхилень індивідуальних значень ознаки від величини, що дорівнює 250 одиницям?

4.16. За даними таблиці про розподіл пряжі по фортеці нитки обчисліть всі види дисперсій. Визначте загальну дисперсію за правилом додавання дисперсій.

 1-я група пряжі (міцніша)  2-я група пряжі (менш міцна)
 фортеця нитки, г  число проб  фортеця нитки, г  число проб
 120-130  200-210
 130-140  210-220
 140-150  220-230
 150-160  230-240
 160-170  240-250
 170-180  250-260
 180-190  260-270
 190-200    

  Середньодушового доходу в січні 1998 р |  Методичні вказівки І РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ

 Структура валового внутрішнього продукту РФ в 1 кварталі 2000 р |  Заробітна плата підприємств АТ |  Середньозважених грошових доходів |  ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ |  Способи обчислення показників варіації. |  Розподіл вчителів середніх шкіл району за стажем роботи |  Розрахунок дисперсії способом відліку від умовного нуля |  Правило складання дисперсій. Якщо дані представлені в вигляді аналітичної угруповання, то можна обчислити дисперсію загальну, міжгрупова і внутригрупповую. |  Продуктивність праці двох бригад робітників-токарів |  У грудні 1998 р |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати