Головна

Рішення

  1.  III. РІШЕННЯ ТИПОВИХ ПРИКЛАДІВ
  2.  V. НЕПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ ПРО урядових кабінетах
  3.  VI. НЕПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ ПРО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ШТАБІ І ОКВ
  4.  VIII. Рішення диференціальних рівнянь
  5.  Арнгейм долучає свого батька Самуїла до богів і приймає рішення заволодіти Ульріхом. Соліман хоче докладніше дізнатися про своє царственном батька
  6.  Б) спільне рішення ДУ 2-го порядку з постійними коефіцієнтами і правою частиною спеціального виду (з точністю до невідомих постійних в приватному вирішенні):.
  7.  Швидке рішення

Середнє значення ознаки за даними варіаційного ряду розподілу визначається за середньою арифметичною зваженою: .

Щоб застосувати цю формулу, треба значення ознаки в інтервалі (варіанти) висловити одним числом, т. Е. Дискретною величиною, за яку приймається середина інтервалу кожної групи. Так, варіанти першої групи  і т. д. по інших групах. Розрахунки зручніше розташовувати в таблиці 16.2.

Таблиця 16.2 - Розподіл студентів-заочників за віком

 Групи студентовпо віком, років,  Чіслостудентов, чол.,  Середина інтервалу,
 25-25  22,5  2,25
 25-30  27,5  1237,5  12,375
 30-35  32,5  13,00
 35-40  37,5  187,5  1,875
 Разом -  2950,0  29,5

Таким чином,  року.

Аналогічно проводяться розрахунки, якщо в якості ваг (частот) взяті відносні величини, які можуть бути виражені в процентах або коефіцієнтах. Отже, середній вік студентів-заочників, обчислений за відносними величинами, буде дорівнює:

а) якщо вагами є відсотки:

 року;

б) якщо вагами є коефіцієнти:

 року.

Отримано хоча б результат.

В рядах розподілу з відкритими інтервалами величина інтервалу умовно приймається рівною інтервалу сусідніх груп. Якщо, наприклад, перша група студентів має вік до 25 років, а четверта - понад 35 років, то інтервал першої групи прирівнюється до інтервалу наступної за нею другої групи, а четвертої - величиною інтервалу попередньої третьої групи. Подальший розрахунок аналогічний викладеному вище.

  приклад 16 |  Рішення

 Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  приклад 13 |  Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати