Головна

Статистика продукції (робіт, послуг)

  1.  Amp; 41. Встановлення батьківства і материнства при застосуванні штучних методів репродукції людини.
  2.  B) собівартість продукції
  3.  I. Натуральні показники продукції землеробства.
  4.  I. СТАТИСТИКА ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
  5.  II Конкурентоспроможність продукції
  6.  II. НАША фабрично-заводського СТАТИСТИКА
  7.  II. СТАТИСТИКА оборотних ФОНДІВ

Завдання статистики продукції (робіт, послуг). Види і методи вимірювання продукції. Облік продукції в натуральному, умовно-натуральному, трудовому та вартісному вираженні.

Система вартісних показників і способи їх обчислення. Статистичний облік продукції. Види цін, що застосовуються для статистичного обліку. Звітність про виробництво продукції, виконаних роботах (послугах), її показники, джерела даних для заповнення, строки подання.

Аналіз статистичних даних за обсягом продукції, номенклатурою, асортиментом. Облік виконання договірних зобов'язань. Поняття і показники рівня якості. Статистичне вивчення ритмічності випуску продукції, виконання робіт, послуг.

література

1. Соціально-економічна статистика: / Н. П. Дащінскій, С. С. Подхваталіна, І. Є. Теслюк та ін .; Під ред. С. Р. Нестерович: Учеб. допомога. - Мн .: БГЕУ, 2000. - 231с.

2. Теслюк, І. Т. Статистика: навч. посібник / І. Т. Теслюк та ін. - 2-е изд.-Мн .: Ураджай, 2000.-360с.

3. Чичкан, Л. Г. Статистика в промисловості: Учеб. посібник / Л. Г. Чичкан. - Мн .: ТДВ №Равноденствіе », 2004. - 175с.

Контрольні питання

1. Які основні завдання статистики продукції?

2. Які одиниці вимірювання промислової продукції?

3. Як перерахувати обсяг продукції в умовно-натуральні одиниці?

4. Чим відрізняється валова продукція від реалізованої?

5. Що таке чиста продукція?

6. Чим відрізняється асортимент від номенклатури продукції?

7. Як визначити виконання плану за обсягом продукції

8. Як визначити коефіцієнт ритмічності? Коефіцієнт аритмічності?

9. Що таке рівномірність випуску продукції?

  Тема 1.7. Графічне зображення статистичних даних |  Статистика продуктивності праці і заробітної плати

 Вступ |  Тема 1.1. Статистичні спостереження |  Тема 1.4. Середні величини і показники варіації |  Тема 1.6. індекси |  Статистика фінансових результатів діяльності організації |  Методичні вказівки з написання контрольної роботи |  Завдання для самостійного рішення |  Задача3 |  Задача8 |  завдання 19 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати