На головну

II. Прогнозування рівнів результативного ознаки

  1.  Gt; Функції та методи інноваційного менеджменту> Прогнозування в інноваційному менеджменті
  2.  I. Аналіз і прогнозування тенденції.
  3.  I. Аналіз рівнів досліджуваних ознак
  4.  А) об'єднання одиниць сукупності до деяких групи, що мають свої характерні особливості, загальні риси і подібні розміри досліджуваного ознаки
  5.  А. Прогнозування за допомогою програми EXCEL по рівняннях трендів
  6.  Абсолютна і відносна зміна рівнів ряду

Розглянемо пункт 4 вихідного завдання.

За даними ряду динаміки провести прогноз результативного показника на 3 майбутніх місяця наступними методами:

а) методом екстраполяції на основі середнього абсолютного приросту;

б) методом екстраполяції на основі середнього темпу зростання;

в) на основі рівняння тренда (інтервальний прогноз).

Зобразити графічно вихідні дані і лінію тренда. Зробити висновки.

Вихідні дані і розрахунки ланцюгових і базисних показників динаміки аналізованого низки «у» зобразити в таблиці 4.

Таблиця 4

 місяці  Балансовий прибуток, млн. Руб.,  абсолютний приріст  індекс зростання
 ланцюгової  базисний  ланцюгової  базисний
А        
 4,2        
 4,6        
 6,9        
 6,5        
 - / -  - / -        
 14,6        
 РАЗОМ  99,1 - -

МЕТОД СЕРЕДНЬОГО АБСОЛЮТНОГО ПРИРОСТУ

Екстраполяцію можна зробити за такою формулою:

;

де  - Екстраполіруемий рівень;

 - Номер цього рівня;

 - Номер останнього рівня досліджуваного періоду, за який розрахований

 - Термін прогнозу (період попередження);

 - Середній абсолютний приріст.

= =  (млн. руб.);

 (млн. руб.);

 (млн. руб);

 (млн. руб.)

МЕТОД СЕРЕДНЬОГО ТЕМПУ ЗРОСТАННЯ

Екстраполіруемий рівень визначаємо за формулою:

,

де  - Останній рівень ряду динаміки;

 - Термін прогнозу;

 - Середній коефіцієнт зростання.

; .

 ( млн. руб.);

 (млн. руб);

 (млн. руб.)

МЕТОД АНАЛІТІЧЕКОГО ВИРІВНЮВАННЯ

На даному етапі студент повинен показати знання і навички багатоваріантного підходу до емпіричним даним вихідного завдання. Метод підбору функцій якраз передбачає на основі вибору адекватної аналітичної моделі (метод експертних оцінок, графічний - візуальний метод побудови ряду, дисперсійний метод-помилка апроксимації) прогнозування результативної ознаки «у».

Моделі регресії (множинне):

 лінійна ,  (41)
 статечна  (42)
 показова  (43)
 гіперболічна  (44)
 квадратическая ,  (45)

Вибір студентом повинен бути обгрунтований.

Візуальний аналіз вихідних даних дозволяє припустити, що тренд описується прямою лінією (найбільшу перевагу мають лінійні моделі в силу простоти і логічності їх економічної інтерпретації).

де  - Показник часу, який позначається порядковими номерами;

 - Вирівняні рівні ряду.

позначимо  так щоб ,

тоді:

; ,

де  - Число членів ряду;

 - Вихідні рівні ряду.

Дивись таблицю 5.

Таблиця 5

 місяці  Балансовий прибуток, млн. Руб.
А
 4,2  -11  -46,2  4,49  -0,29  0,08
 4,6  -9  -41,4  5,18  -0,58  0,34
 6,9  -7  -48,3  5,86  1,04  1,08
 6,5  -5  -32,5  6,55  -0,05  0,00
 7,2  -3  -21,6  7,23  -0,03  0,00
 9,7  -1  -9,7  7,92  1,78  3,17
 9,6  9,6  8,60  1,00  1,00
 7,6  22,88  9,29  -1,69  2,86
 8,6  43,0  9,97  -1,37  1,88
 8,4  58,8  10,65  -2,25  5,06
 11,2  100,8  11,34  -0,14  0,02
 14,6  160,6  12,02  2,58  6,66
 РАЗОМ  99,1    195,9  99,11    22,15

 

; .

Отримуємо рівняння тренда:

Підставляючи в рівняння прийняті позначення  , Обчислимо вирівняні рівні ряду динаміки.

На основі рівняння (підставимо  ) Визначимо точкові прогнози на три місяці вперед.

 (млн. руб.)

 (млн. руб.)

 (млн. руб.)

Величина довірчого інтервалу визначається наступним чином:

де  - Розрахункове значення рівня (точковий прогноз);

 - Критерій Стьюдента;

 - Середня квадратична помилка тренда;

 - Критерій Стьюдента (  ) Дорівнює 2,228.

;

Отримуємо довірчі інтервали:

13 місяць 9,68 - 15,74

14 місяць 10,37 - 16,43

15 місяць 11,05 - 17,11.

Результати прогнозування 3-ма методами зведемо в таблицю 6.

Найбільш довірчим є метод прогнозування на основі аналітичного виразу тренда, оскільки в даному випадку на прогностичні точкові оцінки надають рівний вплив всі крапки передісторії і визначаються довірчі інтервали прогнозу.

Таблиця 6

Прогнозні значення балансового прибутку на 13 - 15 місяці (млн. Руб.)

 місяці  Регресійного аналізу з використанням багатофакторної моделі  Методи екстраполяції на основі
 Середнього абсолютного приросту  Середнього темпу зростання  Аналітичного вирівнювання по парним регруссіям (найменування моделі)
   15,5416,4917,44  16,3518,3120,51  9,68-15,7410,37-16,4311,05-17,11

Мал. 1. Динаміка балансового прибутку

Вибір оптимального варіанту здійснюється на основі середньої величини:


5. ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРОГНОЗИРОВАНИИ

Прогнозування за допомогою рівняння тренда можна виконати, використовуючи програми EXCEL, STADIA, STATGRAPHICS, SGWINта інші аналогічні програмні продукти.Кожна з них має свої достоїнства і недоліками. програми STATGRAPHICS, SGWINдобре, надійно працюють, але не русифіковані. I. Аналіз рівнів досліджуваних ознак |  А. Прогнозування за допомогою програми EXCEL по рівняннях трендів

 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ |  наданих послуг |  Статистика основних виробничих фондів |  порівняльний баланс |  Статистика фінансових результатів діяльності підприємства |  Статистика кадрового складу працівників підприємства |  Статистика робочого часу об'єкта обстеження |  Статистика продуктивності праці працівників об'єкта обстеження |  Статистика оплати праці працівників об'єкта обстеження |  РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати