На головну

Тема 1. Статистика системи національних рахунків

  1.  B) вказівку кореспонденції рахунків
  2.  B.5. Нутрощі операційної системи
  3.  CAD / CAM системи високого рівня
  4.  CAD / CAM системи нижнього рівня
  5.  CAD / CAM системи середнього рівня
  6.  DSS - системи підтримки прийняття рішень - СППР
  7.  I. СТАТИСТИКА ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ

Новосибірський державний аграрний університет

Економічний факультет

Кафедра фінансів і статистики

СТАТИСТИКА

Методичні вказівки та робочий зошит

для практичних і самостійних занять

Новосибірськ 2012

Кафедра фінансів і статистики

укладач Тихончук Марина Анатоліївна

рецензенти:

Методичні вказівки містять завдання, контрольні питання, відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти, навчальним планом, програмою курсу «Статистика» (Частина 2. Соціально-економічна статистика) і оформлені у вигляді робочого зошита, призначені для практичних занять студентів очної та заочної форми навчання.

Затверджено та рекомендовано до видання методичною комісією Економічного факультету МДАУ (протокол № від 2012 року).

© Новосибірський державний аграрний університет, 2012

Тема 1. Статистика системи національних рахунків

Система національних рахунків (СНР) - сучасна система інформації, яка використовується практично у всіх країнах світу для опису і аналізу розвитку ринкової економіки і формування макроекономічної політики органами державного управління. Показники та класифікації цієї системи відображають структуру ринкової економіки, її інститути і механізми функціонування.

Заданіе1.1

Виходячи з наведених нижче даних скласти основні консолідовані рахунки по економіці в цілому.

 показник  Сума, млрд. Руб.
   базисний рік  звітній рік
 Валовий випуск в основних цінах  18990,5  37008,9
 Проміжне споживання (в поточних цінах)  9409,2  18480,9
 Податки на продукти та імпортСубсідіі на продукти і імпорт  1415,1165,9-  3248,2156,1-
 Інші податки на проізводствоДругіе субсидії на виробництво  611,815,3  1158,66,3-
 Споживання основного капіталу  845,8  1289,5
 Оплата праці працівників  5065,1  9467,6
 Витрати на кінцеве потребленіедомашніх хозяйствгосударственних учрежденійнекоммерческіх організацій  5400,31911,3131,5  10628,33598,3136,2
 Приріст запасів матеріальних оборотних коштів  620,2
 Валове нагромадження основних фондів  1924,5  3785,6
 Купівля ценностейПродажа цінностей  35,020,1  120,157,3
 Імпорт товарів і послуг  2646,2
 Експорт товарів і послуг  3813,7  9069,1
 Доходи від собственностіполученние від «Решти світу» передані «Решті світу»  120,2316,8  673,41326,1
 Поточні трансфертиполученние від «Решти світу» передані «Решті світу»  52,8  132,8164,8
 Капітальні трансфертиполученние від "Решти світу" передані "Решті світу"  230,5622,3  377,312,3

Рішення Розподіл завдань контрольної роботи, відповідно до навчального шифру студента |  Рахунок використання ВНРД в натуральному вигляді

 Тема 2. Статистика національного багатства |  Завдання 3.1. |  ТЕМА 4 Статистика трудових ресурсів |  Тема 5. Статистика доходів і споживання населенням товарів і послуг |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати