Головна

Випадкові величини, їх види

  1.  II. Відносні величини, динамічні ряди
  2.  N-мірні випадкові величини. Способи їх завдання
  3.  VI. випадкові величини
  4.  Абсолютні статистичні величини, їх види, значення та одиниці виміру.
  5.  Асиметрія неперервної випадкової величини, її геометрична інтерпретація
  6.  Чи вірні визначення? A) Випадкові величини, що мають нульовий коефіцієнт, називають некоррелірованнимі.B) некорреліровани випадкові величини незалежні. Підберіть правильну відповідь
  7.  ВИДИ ПРОТИРІЧ. ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ, НЕОБХІДНІ І ВИПАДКОВІ ПРОТИВОРЕЧИЯ

В математиці величина - це загальна назва різних кількісних характеристик предметів і явищ. Довжина, площа, температура, тиск і т.д. - Приклади різних величин.

Величина, яка приймає різні числові значення під впливом випадкових обставин, називається випадковою величиною. Приклади випадкових величин: число хворих на прийомі у лікаря; точні розміри внутрішніх органів людей і т.д.

Разлічаютдіскретние інепреривние випадкові величини.

Випадкова величина називається дискретною, якщо вона приймає тільки певні відокремлені один від одного значення, які можна встановити і перерахувати.

Прикладами дискретної випадкової величиною є:

- Число студентів в аудиторії - може бути тільки цілим позитивним числом: 0,1,2,3,4 ... 20 ...;

- Цифра, яка з'являється на верхній межі при киданні гральної кістки - може приймати лише цілі значення від 1 до 6;

відносна частота влучення в ціль при 10 пострілах - її значення: 0; 0,1; 0,2; 0,3 ... 1

- Число подій, що відбуваються за однакові проміжки часу: частота пульсу, число викликів швидкої допомоги за годину, кількість операцій в місяць з летальним результатом і т.д.

Випадкова величина називається неперервною, якщо вона може приймати будь-які значення всередині певного інтервалу, який іноді має різко виражені кордону, а іноді - ні*. До безперервним випадковим величинам відносяться, наприклад, маса тіла і зростання дорослих людей, маса тіла і об'єм мозку, кількісний вміст ферментів у здорових людей, розміри формених елементів крові, рН крові і т.п.

Поняття випадкової величини грає визначальну роль в сучасній теорії ймовірностей, яка розробила спеціальні прийоми переходу від випадкових подій до випадкових величин.

Якщо випадкова величина залежить від часу, то можна говорити про випадковий процесі.

  Про випадкових події з вірогідністю близькими до 0 або до 1 |  Закон розподілу дискретної випадкової величини

 Призначається для студентів першого курсу медичних вузів. |  Вступ |  Закономірність і випадковість, випадкова мінливість в точних науках, в біології та медицині |  Імовірність випадкової події |  Несумісні випадкові події. Теорема додавання ймовірностей |  Незалежні випадкові події. Теорема множення ймовірностей |  Зовсім події. Теорема множення ймовірностей для залежних подій |  Формула Байєса |  Закон розподілу неперервної випадкової величини. Щільність розподілу ймовірності |  Основні числові характеристики випадкових величин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати