На головну

В 2. Абсолютна величина дійсного числа. околиця точки

  1.  D) персональні продажу - дуже дорогий засіб просування товару з точки зору витрат на один контакт
  2.  III. Двохнапівперіодне випрямлення з відведенням від середньої точки
  3.  IV. ЗНАЧЕННЯ ОБОХ СИСТЕМ. ЙОГИ З ТОЧКИ ЗОРУ ПСИХОЛОГІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ
  4.  VII. Нормально розподілена випадкова величина
  5.  А) Відкладемо на одиничному колі від точки Р0 в обидві сторони дуги РОА і рів завдовжки -Цт- (рис-88) Тоді довжина дуги
  6.  А) складаний рух точки у площіні
  7.  а) ШВИДКІСТЬ точки

абсолютною величиною (модулем) Дійсного числа х називається саме число х, якщо х ? 0, і протилежний число -х, якщо х <0, тобто

|x| =

властивості абсолютних величин: 1) |x + y| ? |x| + |y|; 2) |x - y| ? |x| - |y|;

3) |xy| ? |x| • |y|; 4) .

 Абсолютна величина різниці двох чисел |x - а| означає відстань між точками х и а числової прямої (і для x < a, і для х > а). |x - а|  . .х ах
 Тому, наприклад, рішеннями нерівності |x - а| 0) будуть точки інтервалу (а - ?; а + ?), що задовольняють нерівності а - ? < x < а + ?. |x - а| а - ? а а + ? х

Будь-інтервал, що містить точку а, називається околицеюточки а.

інтервал (а - ?; а + ?) (тобто безліч точок х, Що задовольняють нерівності

|x - а| 0)) називається ? - околицею точки а. В 1. поняття множини |  У 3. визначення функції

 Парність і непарність. |  В 5. елементарні функції |  О 6. інтерполяція функцій |  В. 7. Перетворення графіків |  В 1. Границя числової послідовності |  В 2. межа функції |  В. 3. Нескінченно малі величини |  В. 4. Нескінченно великі величини |  В. 5. Основні теореми про границі. Ознаки існування границі |  В. 6. Чудові межі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати