На головну

Чи вірні визначення? А) Постійний множник можна виносити за знак інтеграла.B) Формула інтегрування частинами.

  1.  A) можна змінити тип діаграми, ряд даних, параметри діаграми і т. Д.
  2.  C.) Яке з тверджень не є вірним
  3.  C.) Яке з тверджень не є вірним
  4.  II. північний Кавказ
  5.  IV. Формула повної ймовірності. формули Байєса
  6.  Quot; А якщо хто з вас відступить від своєї релігії і помре, будучи неправильним, у таких марні їх діяння в найближчій і майбутнього життя !. Вони - мешканці Ада і зостануться в ньому навіки ".
  7.  Quot; Увійшли ви в зневіру, після віри? Смакуйте тепер мука за те, що ви були невірними ".

А - так, В - немає

Чи вірні визначення? А) Властивість певного інтеграла: .B) Невласний інтеграл сходиться, якщо існує кінцева межа.

А - немає, В - так

Чи вірні визначення? А) ТочкаM0(x0, y0), Що лежить на графіку і відокремлює опуклу частину графіка від увігнутої, називається точкою перегину функцііy = f (x) .B) Якщо друга похідна функцііy = f (x) дорівнює нулю в точкеx0, тоx0- Точка перегину. Підберіть правильну відповідь

А - так, В - немає

Чи вірні визначення? А) Функцією називається відображення числового множестваXв числове множествоY.B) Областю визначення функції називають множествоY. Підберіть правильну відповідь

А - так, В - немає

Чи вірні визначення? А) Функцією розподілу двовимірної випадкової величини називають функцію двох змінних, яка дорівнює В) Щільність розподілу і функція розподілу двовимірної випадкової величини пов'язані співвідношенням Підберіть правильну відповідь

А - так, В - немає

Чи вірні твердження? A) Дана вибірка обсягу n: х1, х2, х3, ..., Хn. Вибіркове середнє знаходиться за формулою:  B) Дана вибірка обсягу n: х1, х2, х3, ..., Хn. Вибіркова дисперсія знаходиться за формулою:

А - так, В - так

Чи вірні твердження? А) Варіаційним поруч для вибірки обсягу n = 7: 3, 5, -2, 1, 0, 4, 3 є ряд -2, 0, 1, 3, 3, 4, 5В) Варіаційним поруч для вибірки обсягу n = 9: -2, 0, 3, 3, 4, 5, 9, 11, 12 є ряд - 0, -2, 3, 3, 4, 5, 9, 11, 12Подберіте правильну відповідь

А - так, В - немає

Чи вірні твердження? А) Варіаційним поруч для вибірки обсягу n = 8: 3, 2, -2, 1, 0, 2, 4, 3 є ряд 0, 1, -2, 2, 3, 4В) Варіаційним поруч для вибірки обсягу n = 9: -2, 0, 3, 3, 4, 5, 9, 4, 12 є ряд -2, 0, 3, 3, 4, 4, 5, 9, 12Подберіте правильну відповідь

А - немає, В - так

Чи вірні твердження? А) Дан варіаційний ряд вибірки обсягу n = 10: 2, 0, 3, 3, 4, 5, 9, 9, 11, 12, вибіркова медіана для цього ряду - d дорівнює 4. У) Дан варіаційний ряд вибірки обсягу n = 8: 2, 0, 1, 3, 4, 4, 5, 8, вибіркова медіана для цього ряду - d дорівнює 3. Підберіть правильну відповідь

А - немає, В - немає

Чи вірні твердження? А) Дан варіаційний ряд вибірки обсягу n = 9: -2, 0, 3, 3, 4, 5, 9, 11, 12, вибіркова медіана для цього ряду - d дорівнює 4. У) Дан варіаційний ряд вибірки обсягу n = 7: -2, 0, 1, 3, 3, 4, 5, вибіркова медіана для цього ряду - d дорівнює 3. Підберіть правильну відповідь

А - так, В - так

Чи вірні твердження? А) Дана вибірка обсягу n: х1, х2, ..., хn. Якщо кожен елемент вибірки збільшити в 5 разів, то вибіркове середнє зросте в 25 разів. В) Дана вибірка обсягу n: х1, х2, ..., хn. Якщо кожен елемент вибірки збільшити на 10, то вибіркове середнє зросте на 10. Підберіть правильну відповідь

А - немає, В - так

Чи вірні твердження? А) Дана вибірка обсягу n: х1, х2, ..., хn. Якщо кожен елемент вибірки збільшити в 9 разів, то вибіркове середнє зросте в 9 разів. В) Дана вибірка обсягу n: х1, х2, ..., хn. Якщо кожен елемент вибірки збільшити на 5, то вибіркове середнє зросте на 25. Підберіть правильну відповідь

А - так, В - немає

Чи вірні твердження? А) Дана вибірка обсягу n: х1, х2, ..., хn. Якщо кожен елемент вибірки зменшити в 3 рази, то вибіркове середнє зменшиться в 3 рази. В) Дана вибірка обсягу n: х1, х2, ..., хn. Якщо кожен елемент вибірки збільшити в 3 рази, то вибіркова дісперсіяS2возрастет в 9 разів. Підберіть правильну відповідь

А - так, В - так

Чи вірні твердження? А) Дана вибірка обсягу n: х1, х2, ..., хn. Якщо кожен елемент вибірки зменшити на 10, то вибіркове середнє не зміниться. В) Дана вибірка обсягу n: х1, х2, ..., хn. Якщо кожен елемент вибірки збільшити на 10, то вибіркова дісперсіяS2не зміниться. Підберіть правильну відповідь

А - немає, В - так

Чи вірні твердження? А) Для того щоб в 5 разів звузити довірчий інтервал, побудований для математичного очікування, число спостережень треба збільшити в 25 разів. В) Для того щоб в удвічі розширити довірчий інтервал, побудований для математичного очікування, число спостережень треба зменшити в 4 рази.

А - так, В - так

Чи вірні твердження? А) Для того щоб вдвічі звузити довірчий інтервал, побудований для математичного очікування, число спостережень треба збільшити в 4 рази) Для того щоб вдвічі розширити довірчий інтервал, побудований для математичного очікування, число спостережень треба збільшити в 2 рази.

А - так, В - немає

Чи вірні твердження? А) Для того щоб вдвічі звузити довірчий інтервал, побудований для математичного очікування, число спостережень треба зменшити вдвічі. В) Для того щоб втричі розширити довірчий інтервал, побудований для математичного очікування, число спостережень треба зменшити в 9 разів.

А - немає, В - так

Чи вірні твердження? А) Розмах варіаційного ряду для вибірки обсягу n = 7: 5, 2, -3, 1, 0, 2, 4, 3 дорівнює 5. У) Розмах варіаційного ряду для вибірки обсягу n = 9: 0, - 2, -3, 3, 4, 5, 9, 4, 12 дорівнює 12. Підберіть правильну відповідь

А - немає, В - немає

Чи вірні твердження? А) Розмах варіаційного ряду для вибірки обсягу n = 8: 3, 2, -2, 1, 0, 2, 4, 3 дорівнює 6. В) Розмах варіаційного ряду для вибірки обсягу n = 9: 0, - 2, 3, 3, 4, 5, 9, 4, 12 дорівнює 14. Підберіть правильну відповідь

А - так, В - так

Вірними є висловлювання: А) Імовірність попадання неперервної випадкової величини в інтервал (a, b), виражається через функцію розподілу наступної формулойP (a <> X <> b) = F (b) -F (a) У) Щільність розподілу неперервної випадкової величини являетсянеотріцательной

A- так, B- та

Вірними є висловлювання: А) Імовірність попадання випадкової величини в інтервал (a, b) виражена через щільність розподілу наступної формулойP (a <> X <> b) = f (b) -f (a) У) Функція розподілу випадкової величини F ( x) виражається через її щільність розподілу f (x) наступним образомF (x) = (X) dx

A- немає, B- немає

Вірними є висловлювання: А) Імовірність суми двох випадкових подій обчислюється за формулою Р (А + В) = Р (А) + Р (В) У) Умовну ймовірність події А за умови, що відбулася подія В можна обчислити за формулою: Р ( А ) =

A- немає, B- та

Вірними є висловлювання: А) Дві події будуть несумісними, якщо Р (АВ) = 0В) Дві події будуть спільними, якщо Р (АВ) = 1

A- так, B- немає

Вірними є висловлювання: А) Якщо події А і В несумісні, то для них справедливо рівність Р (А + В) = Р (А) + Р (В) У) Дві події А і В називаються незалежними, якщо Р (А В) = Р (А) Р (В)

A- так, B- та

Вірними є висловлювання: А) Математичне сподівання дискретної випадкової величини одно В) Математичне сподівання суми випадкової величини Х і постійної З равноM (X + C) = MX

A- так, B- немає

Вірними є висловлювання: А) Нормальний розподіл має вигляд В) Розподіл Пуассона має вигляд

A- так, B- та

Вірними є висловлювання: А) Випадковою величиною називається змінна величина, яка визначається сукупністю можливих значенійВ) Межі функції розподілу F (x) на плюс і мінус нескінченності рівні відповідно F = 1, F =

A- немає, B- немає

Вірними є висловлювання: А) Середньоквадратичне відхилення дискретної випадкової величини обчислюється за формулою В) Середньоквадратичне відхилення неперервної випадкової величини обчислюється за формулою

A- немає, B- та

Вірними є висловлювання: А) Середньоквадратичне відхилення дискретної випадкової величини обчислюється за формулою В) Середньоквадратичне відхилення неперервної випадкової величини обчислюється за формулою

A- так, B- немає

Вірними є висловлювання: А) Формула Бейеса має вигляд В) Якщо події А, В, С незалежні, то Р (А + В + С) = Р (А) Р (В) Р (С)

A- немає, B- немає

Вірними є висловлювання: А) Формула Бейеса має вигляд В) Якщо події А, В, С незалежні, то Р (А + В + С) = Р (А) Р (В) Р (С)

A- немає, B- немає

Вірними є висловлювання: А) Формула повної ймовірності має вигляд В) Формула Бейеса має вигляд

A- так, B- та

Вірними є висловлювання: А) Функція розподілу випадкової величини F (x) виражається через її щільність розподілу f (x) наступним образомF (x) = (X) dxВ) Імовірність попадання випадкової величини в інтервал (a, b) виражена через щільність розподілу наступної формулойP (a (X) dx

A- так, B- та Чи вірні визначення? A) Випадкові величини, що мають нульовий коефіцієнт, називають некоррелірованнимі.B) некорреліровани випадкові величини незалежні. Підберіть правильну відповідь |  Імовірність того, що в стовпчику з 150 навмання відібраних монет число монет, розташованих "гербом" вгору, буде від 50 до 75, може бути визначена за допомогою теореми

 Тоді похідна дорівнює |  Впадає 5 монет. Імовірність, що герб випаде більше трьох разів дорівнює |  У таблиці статистичного розподілу, побудованого за вибіркою, одна цифра написана нерозбірливо Ця цифра дорівнює (наберіть число). |  Вертикальної асимптотой графіка функції є пряма |  Гіпотези про однорідність вибірок - це гіпотези про те, що розглянуті вибірки витягнуті з |  Диференціал функції дорівнює |  Для оцінки тісноти зв'язку між ознаками (Х, Y) в числовий формі обчислюють безрозмірну характеристику, яка має тісноту зв'язку між ознаками в числовій формі. це |  Для перевірки гіпотези про вид розподілу застосовується статистика, що має розподіл ?2, число ступенів якого дорівнює |  Для того, щоб за вибіркою обсягу n побудувати довірчий інтервал для математичного очікування нормального розподілу, дисперсія якого невідома, потрібні таблиці |  Якщо основна гіпотеза має вигляд, то конкуруючої може бути гіпотеза |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати