На головну

Ряди динаміки.

  1.  Аналіз взаємопов'язаних рядів динаміки.
  2.  Аналіз рядів динаміки.
  3.  Аналіз сезонності в рядах динаміки.
  4.  Аналітичні (абсолютний приріст, темп зростання і приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту) і середні показники ряду динаміки.
  5.  Аналітичні показники рядів динаміки. Способи їх розрахунку
  6.  Види і методи аналізу рядів динаміки.
  7.  Види рядів динаміки.

Ряд динаміки називається ряд числових показників характеризують зміну явища в часі. Ряди динаміки можна розділити на ряди:

Абсолютних величин (РАВ);

Похідних величин (РПВ).

Ряди абсолютних величин діляться на моментні (МР) та інтервальні (ІР) ряди. Ряди довільних величин діляться на ряди середніх величин (РСВ) і на ряди відносних величин (РОР).

моментальний ряд (МР) динаміки складається з показників характеризують ознака або явище станом на певний момент часу.

інтервальний ряд (ІР) динаміки складається з показників характеризують ознака або явище за певний проміжок часу. Коефіцієнт асоціації та контингенции |  Ланцюгові і базисні показники

 Показники варіації. |  Властивості дисперсії. |  Вивчення впливу окремих факторів на мінливість ознаки методом дисперсійного аналізу. |  Вибіркове спостереження. |  Розрахунок помилки вибірки для власне випадкового або механічного відбору. |  Вивчення взаємозв'язку між явищами. |  Побудова рівняння регресії. |  Розрахунок коефіцієнтів рівнянь лінійної регресії і коефіцієнта лінійної кореляції, якщо дані представлені у вигляді кореляційної решітки. |  Коефіцієнт знаків Фехнера |  Коефіцієнт кореляції рангу Спірмена |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати