На головну

Індекс структурних зрушень

  1.  IP 0,1) і індекс фізичного обсягу (IQ 0,1), які покажуть, як змінилися витрати на «стару і нову» споживчий кошик.
  2.  Lt; П'ять драйверів є функціональними проявами неблагополучних (не ок) (структурних) контрсценаріев>.
  3.  Автоматичні індекси.
  4.  Агрегатна форма індексів
  5.  Агрегатні і середньозважені індекси
  6.  агрегатні індекси
  7.  агрегатні індекси

Вище викладені загальні індекси застосовні до вивчення явищ, утворених як різними, так і однорідними процесами. В останньому випадку динаміку підсумку можна показати через прості загальні індекси окремих факторів.

Для доказу у формулі кількісного індексу Ласпейреса чисельник помножимо і розділимо на  , А знаменник - на  . Тоді матимемо

= = = ,

де =  - Простий загальний індекс кількості товарів;

=  - Частка або питома вага конкретного товару в загальній кількості;

=  - Агрегатний загальний індекс структури, частки або питомої ваги, часто званий індексом структурних зрушень.

Отже, кількісний індекс Ласпейреса дорівнює добутку простого загального індексу кількості товарів і індексу структурних зрушень. Тобто

= , (22)

звідки для визначення індексу структурних зрушень виходить досить проста формула

= / . (23)

Використовуючи формулу (20) в двухфакторной моделі загального індексу виручки, отримаємо його трехфакторную мультипликативную модель виду

IQ = = . (24)

Трехфакторную модель можлива широко впроваджувати в економічному аналізі для встановлення кількісного впливу кожного фактора на варіацію складного явища. Загальні індекси як середні з індивідуальних |  Факторний аналіз загальної та приватної виручки

 Середній рівень ряду і середні зміни |  Перевірка ряду на наявність тренда |  Безпосереднє виділення тренда |  Оцінка надійності рівняння тренда |  Гармонійний аналіз сезонних коливань |  Прогнозування за допомогою тренда |  ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ |  індивідуальні індекси |  Прості загальні індекси |  Агрегатні загальні індекси |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати