На головну

Динаміка показників ефективності будівельного виробництва 2004-2006 рр

  1.  II Показники РІВНЯ І ДИНАМІКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
  2.  II.3.1 Аналіз основного виробництва АТЦ
  3.  III. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
  4.  III. СТАТИСТИКА ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  5.  IV. Вплив зміни чисельності персоналу на величину обсягу виробництва, собівартості і прибутку.
  6.  V. Оцінка ефективності маніпуляції.
  7.  V2: {{17}} Тема 7. Статистика виробництва товарів і послуг
 показники  позначення  Витрати на виконаний обсяг робіт, руб.  Рівень ефективності виробництва  Індекс динаміки ефектив-ності виробництв-ва, Iе  Абсолютна зміна рівня ефек-тивності виробництва, ?Е
 Річний фонд оплати праці з відрахуваннями на соціальну ні потреби З  3823,1  5980,7  0,297  0,307  0,967  0,01
 Амортизація основних фондів А  2312,1  2641,3  0,179  0,136  1,316  -0,043
 Матеріальні витрати М  2587,2  4662.4  0,201  0,239  0,841  0,038
 Інші витрати ?  1523,5  2099,8  0,118  0,108  1,093  -0,01
 собівартість Z  10245,9  15384,2  0,795  0,789  1,008  -0,006
 Обсяг виконаних робіт Q  12882,4  19478,4 - - - -

висновок:

1. зарплатоемкості зросла, отже, ефективність знизилася на 3,3% і по даному елементу витрат спостерігається перевитрата коштів в розмірі 0,01 рубля.

2. Амортізаціеемкость знизилася, отже, ефективність зросла на 31,6% і по даному елементу витрат спостерігається економія коштів в розмірі 0,043 рублів.

3. Матеріаломісткість зросла, отже, ефективність знизилася на 13,9% і по даному елементу витрат спостерігається перевитрата коштів в розмірі 0,038 рублів.

4. Услугоемкость знизилася, отже, ефективність зросла на 9,3% і по даному елементу витрат спостерігається економія коштів в розмірі 0,01 рублів.

5. Загальна затратоемкость знизилася, отже, ефективність, зросла на 0,8% і по даному елементу витрат спостерігається економія коштів в розмірі 0,006 рублів за рахунок таких елементів витрат як амортизація та інші витрати.

  Динаміка показників ефективності будівельного виробництва 2005-2006 рр |  Аналіз рентабельності будівельної продукції

 Динаміка показників використання трудових ресурсів і оплати праці |  Аналіз показників використання виробничих фондів |  виробничих фондів |  Аналіз показників використання оборотних коштів |  Динаміка показників оборотності оборотних коштів |  Аналіз структури і динаміки показників собівартості виконаних підрядних робіт |  Структура собівартості виконаних підрядних робіт за елементами витрат |  Динаміка показників собівартості виконаних підрядних робіт |  Аналіз ефективності будівельного виробництва на основі розрахунку індексів динаміки затратоемкую |  Динаміка показників ефективності будівельного виробництва 2004-2005 рр |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати