Головна

завдання №3

  1.  Amp; завдання 7.1
  2.  Amp; Завдання 9.2 Визначення категорії приміщення цехуфарбування
  3.  D. До завдань соціальної комунікації не відноситься
  4.  II. Наше найближче завдання - зробити всіх колгоспників заможними
  5.  Uml; Питання про екстрасенсі.
  6.  Адаптація як основне завдання і метатехнология соціальної роботи.
  7.  Друге завдання динаміки. Методи і підходи до її вирішення.

Є дані по виробленню вироби на. підприємстві:

 Групи робітників за змінному виробітку вироби, шт.  Число робочих, чол
 до 50
 50-70
 70-90
 90-110
 110-130
 130-150
 понад 150
 Разом

визначити:

1) середню вироблення вироби на підприємстві;

2) показники варіації:

а) розмах варіації;

б) середнє лінійне відхилення:

в) дисперсію;

г) середнє квадрататіческое відхилення;

д) коефіцієнт варіації.

3) структурні середні величини: моду і медіану.

4) зробити висновки.

завдання №4

Виробництво продукції за трьома цехам характеризується такими даними:

 номер цеху  Виробництво продукції в 2006р., Тис.руб.  Ступінь виконання плану,%  Фактичний випуск продукції в 2005р., Тис.руб.
 за планом  фактично
   103,5
   101,2
   99,5
 Разом        

визначити:

1) відсутні показники в таблиці;

2) фактичну структуру продукції за 2005, 2006 роки;

3) відносні величини динаміки по кожному цеху і по заводу в цілому,

4) обчислені показники висловити в табличній формі.

Зробити висновки.

завдання №5

Фактично 2007р. було випущено 30125 м2 ситцю, а за планом повинні були випустити 28100 м2. Визначити показник виконання плану.

завдання №6

Є такі дані про роздрібний товарооборот магазину за

2001р. (млн. руб.):

 1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал  Всього за рік
 350,7  412,8  387,3  405,7  1556,5

1. Визначити: товарообіг в середньому за квартал.

2. Вказати вид середньої.

Варіант 2 завдання №1 |  завдання №1

 Рівень, що фактично склався в попередньому або базисному періоді |  завдання №3 |  завдання №1 |  завдання №3 |  завдання №2 |  завдання №5 |  завдання №2 |  завдання №5 |  завдання №3 |  завдання №6 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати