На головну

Показники використання тривалості робочого часу

  1.  I група. Показники оцінки прибутковості господарської діяльності.
  2.  I. Кріпите бойову готовність робітничого класу
  3.  I. Натуральні показники продукції землеробства.
  4.  II Показники РІВНЯ І ДИНАМІКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
  5.  II. непрямі показники
  6.  III. За характером використання
  7.  III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО семестр, ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Коефіцієнт використання робочого періоду:

де  - Середнє число днів, фактично відпрацьованих одним робочим за період часу (  );  - Середнє число днів, які повинен був відпрацювати один працівник за період з режиму роботи підприємства.

Коефіцієнт використання робочого дня:

де  - Середня фактична тривалість робочого дня; - середня встановлена ??тривалість робочого дня (  ).

Середня фактична тривалість робочого дня визначається як відношення відпрацьованих людино-годин, включаючи людино-години внутрисменного простою і людино-години, відпрацьовані надурочно, до суми фактичних людино-днів.

Середня встановлена ??тривалість робочого дня для кожного підприємства залежить від питомої ваги робітників, які мають різну встановлену тривалість робочого дня, в загальній їх чисельності.

Інтегральний показник використання робочого часу: kінт=

Модель аналізу показників використання робочого часу: Тф(Ч-ч) = · · Показники первинного обліку робочого часу |  Показники використання змінного режиму

 Основні рахунки внутрішньої економіки і взаємозв'язок між показниками СНР |  Рахунок товарів і послуг |  Управління основними фондами. |  Показники стану ОФ |  Оцінка динаміки середньої ФО по групі підприємств |  Управління оборотними засобами. |  Управління витратами. |  Показники рівня та динаміки собівартості одиниці продукції |  Узагальнюючі показники рівня і динаміки собівартості продукції |  Управління трудовими ресурсами. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати