Головна

Оцінка динаміки середньої ФО по групі підприємств

  1.  II Показники РІВНЯ І ДИНАМІКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
  2.  II. політична оцінка
  3.  III. Двохнапівперіодне випрямлення з відведенням від середньої точки
  4.  N - період ковзної середньої.
  5.  V. Оцінка ефективності маніпуляції.
  6.  А (додаткова). Термодинамічні підходи до сутності життя. Другий закон термодинаміки, ентропія і дисипативні структури.
  7.  Абсолютні і відносні показники ряду динаміки

1) індекс змінного складу:

показує, як в середньому змінилася ФО в звітному періоді в порівнянні з базисним за рахунок:

а) зміни ФО на окремих підприємствах:

б) зміни структури вартості фондів:

Взаємозв'язок індексів:

2) абсолютний прірост продукції за рахунок зміни середньої ФО і за рахунок зміни загальної вартості ОФ: Показники стану ОФ |  Управління оборотними засобами.

 Абсолютні і відносні показники динамічного ряду |  Узагальнюючі показники ряду динаміки (середній рівень ряду) |  Узагальнюючі показники ряду динаміки (продовження) |  індекси |  Агрегатні індекси зі змінними і постійними вагами |  вивчення взаємозв'язків |  Система національного рахівництва (СНР) і макроекономічні показники |  Основні рахунки внутрішньої економіки і взаємозв'язок між показниками СНР |  Рахунок товарів і послуг |  Управління основними фондами. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати