На головну

II. Вимоги до оформлення

  1.  I. Загальні вимоги
  2.  II. Системні вимоги І ПОЧАТОК РОБОТИ
  3.  II. Вимоги безпеки при несенні вартової служби
  4.  II. Вимоги до оформлення статті
  5.  III. Основні вимоги до організації розгляду звернень громадян
  6.  III. Вимоги до оформлення статті

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи

з дисципліни СТАТИСТИКА для гр. КМЕН-111 (в)

I. Загальні положення

Мета виконання контрольної роботи - перевірка отриманих студентами теоретичних знань і практичних навичок з статистики.

Контрольна робота складається з 10 тестів і 7 завдань, і представляється на рецензування викладачеві з подальшим співбесідою.

При оформленні титульного аркуша слід вказати номер варіанта згідно з таблицею варіантів див. Нижче.

При виконанні контрольної роботи необхідно спочатку привести тест завдання (вказавши його номер), потім розгорнуту відповідь з докладними формулами, рішеннями і висновками.

II. Вимоги до оформлення

u наявність титульного аркуша (з номером варіанту);

u на другій сторінці - зміст;

u список літератури.

Зразок титульного аркуша див. У додатку А.

Приклад оформлення змісту роботи представлений в додатку Б.

Текст пишеться на одній стороні окремого стандартного аркуша А4, з наступними розмірами полів: верхнє і нижнє - 20 мм; праве - 10 мм; ліве - 30 мм. Відступ 1,25 мм., Інтервал 1,5, вирівнювання тексту по ширині, обов'язкова розстановка переносів, нумерація сторінок в низу сторінки по центру, починаючи з третьої сторінки.

Список використаної літератури складається в алфавітному порядку прізвищ авторів.

Зразок оформлення списку літератури вказано в додатку В.


III. розподіл варіантів

Розподіл тестів за варіантами для ак. групи КМЕН - 111 (в)

 номер варіанта  Номери питань тесту  Прізвище
 КМЕН-111 (в)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розподіл завдань за варіантами для ак. групи КМЕН - 111 (в)

 номер варіанта  номери завдань  Прізвище
 КМЕН-111 (в)
 1.3  2.20  3.16  4.13  5.7  6.14  7.12  
 1.4  2.21  3.17  4.14  5.8  6.15  7.13  
 1.5  2.22  3.18  4.15  5.9  6.16  7.14  
 1.6  2.23  3.19  4.16  5.10  6.17  7.15  
 1.7  2.24  3.20  4.17  5.11  6.18  7.16  
 1.8  2.25  3.21  4.18  5.12  6.19  7.17  
 1.9  2.26  3.22  4.19  5.13  6.20  7.18  
 1.10  2.27  3.23  4.20  5.14  6.21  7.19  
 1.11  2.28  3.24  4.21  5.15  6.29  7.20  
 1.12  2.29  3.25  4.22  5.16  6.30  7.21  
 1.13  2.30  3.26  4.23  5.17  6.31  7.22  
 1.14  2.31  3.27  4.24  5.18  6.32  7.23  
 1.15  2.32  3.28  4.25  5.19  6.33  7.24  
 1.16  2.33  3.29  4.26  5.21  6.34  7.25  
 1.17  2.34  3.30  4.27  5.22  6.35  7.26  

 
 Завдання 8.6. |  IY. тести
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати