Головна

Другий спосіб розрахунку за критерієм U

  1.  Amp; && 450. Які способи створення таблиць існують в Access?
  2.  Amp; 11. Правоздатність та дієздатність в сімейному праві.
  3.  Amp; 48. Здійснення батьківських прав, в тому числі батьків, які проживають окремо від дитини, а також неповнолітніми і недієздатними батьками.
  4.  I. МОЇ СПОСОБНОСТИ І СИЛЬНІ СТОРОНИ
  5.  I. Управління конкурентоспроможністю
  6.  II Конкурентоспроможність продукції
  7.  II СПОСІБ (Поперечний).

Перевага другого способу підрахунку за критерієм U найбільш чітко проявляється в тих випадках, коли два чи більше однакових величин входитимуть в обидва порівнюваних ряду. Оскільки в таких випадках немає певного правила розстановки однакових чисел, то можлива наступна ситуація, представлена ??в таблицях 7.2 і 7.3. В цьому випадку однакові числа рівні 25 зустрічаються в обох стовпчиках.

Таблиця 7.2

 № 1  № 2  №3  № 4
 Група X  Група Y  інверсії X / Y  інверсії Y / X
-  ._
- -
- -
- _
- _
- -
- -
- -
 сума  

Таблиця 7.3

 № 1  № 2 3  №4
 Група X  Група Y  інверсії X / Y  інверсії Y / X
6 - 0  __
- 8 -
- 25 -
- 25 -
Продовження таблиці 7.3
- -
- -
- -
- -
 сума  

Ми чітко бачимо, що суми інверсій в обох стовпчиках різні й залежать від того, як розташовані однакові числа. Підкреслимо, що розташування однакових чисел в обох стовпчиках правильне. У подібних випадках слід користуватися для розрахунку другим, більш складним способом. Але є можливість проводити розрахунок і першим способом. Для цього слід розташовувати ці числа рівномірно один під одним, наприклад, так:


ряд X

-

-

-

-

ряд Y

-

-

-

-


В умовах тієї ж завдання (7.1) дещо змінимо експериментальні дані таким чином, щоб в обох вибірках були однакові значення. Уявімо ці змінені дані у вигляді таблиці 7.4.

Таблиця 7.4

 № 1  № 2  № 3  № 4
 Група з додатковою мотивацією  Група без додаткової мотивації  ранги X  ранги Y
 Х (n1 = 8)  Y (n2 = 9) R (x)  R (У)
- -
- -
-  (3) 3,5 -
  Продовження таблиці 7.4
-  (4) 3,5 _
-  (5) 5,5 -
- -  (6) 5,5
- -
- _
-  (9) 10,5 _
- -  (10) 10,5
- -  (11) 10,5
-  (12) 10,5 _
- _
- -
- -
- -
- -
 суми рангів    55,5  97,5

Вихідні дані 7.4 розташовуються так само, як і в таблиці 7.1. Потім в двох стовпчиках проставляються ранги, так, як ніби-то обидва стовпці утворюють собою один упорядкований ряд чисел. Підкреслимо, однак, що ранги для чисел першого стовпчика поміщаються в третій стовпець, а ранги чисел другого стовпця -в четвертий. По кожному стовпцю в окремо підраховуються суми рангів.

Наступним етапом, як зазвичай при ранжируванні, є перевірка його правильності. Для цього:

1. Підраховується загальна сума рангів з таблиці 7.4:

55,5 + 97,5 = 153


2. Розраховується сума рангів за формулою (1.1):

Оскільки розрахункові суми випадків збіглися, то ранжування було проведено правильно.

3. Потім знаходиться найбільша за величиною ранговая сума. вона

позначається як R. У нашому випадку вона дорівнює 97,5.

4. UЕМП обчислюється за такою формулою: (7.4)

де п1 - чисельне значення першої вибірки,

п2 - Чисельне значення другої вибірки,

Rmах - найбільша за величиною сума рангів,

пх - кількість випробовуваних в групі з більшою сумою рангів.

підраховуємо величину UЕМП за формулою 7.4.

Величини критичних значень вже знайдені нами при розрахунку першим способом по таблиці 7 Додатки, тому відразу будуємо «вісь значущості», яка має наступний вигляд:

Незважаючи на те що ми трошки «підправили» експериментальні дані для отримання однакових чисел в обох стовпчиках, розраховане значення UЕМП знову потрапило в зону незначущості, отже приймається гіпотеза Н0 про подібність. Тим самим психолог може стверджувати, що мотивація не приводить до статистично значущого збільшення ефективності часу рішення технічної задачі.

Для застосування критерію U необхідно дотримуватися таких умов:

1. Вимірювання повинно бути проведено в шкалі інтервалів і відносин.

2. Вибірка повинні бути непов'язаними.

3. Нижня межа застосовності критерію п1 > 3 і n2> 3 або n = 2, а n2> 5.

4. Верхня межа застосовності критерію: п1 і л 2 <60.

Зауваження. критерій U застосовують і для зв'язкових вибірок, розглядаючи їх при цьому як незалежні. Останнє можливо, якщо зв'язку всередині генеральної сукупності виявляються слабкими, а відмінності між двома зв'язковими вибірках - сильними. У цьому випадку можливе отримання значущих відмінностей за критерієм U, в той час як критерії, спеціально призначені для пов'язаних вибірок (див. розділ 6), можуть і не виявити значущих відмінностей. Перший спосіб розрахунку за критерієм U |  Критерій Q Розенбаума

 Глава 6 СТАТИСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ВІДМІННОСТЕЙ |  Параметричні і непараметричні критерії |  Рекомендації до вибору критерію відмінностей |  Критерій знаків G |  критерій Фрідмана |  критерій Пейджа |  критерій Макнамари |  Критерій U Вілкоксона-Манна-Уїтні |  Н - критерій Круськала-Уолліса |  S - критерій тенденцій Джонкіра |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати