Головна

Критерій U Вілкоксона-Манна-Уїтні

  1.  F - критерій Фішера
  2.  F-критерій Фішера
  3.  S - критерій тенденцій Джонкіра
  4.  Th (критерій Рімана).
  5.  U критерій Маана-Уїтні
  6.  Агроекологічні вимоги сільськогосподарських культур як вихідний критерій класифікації земель
  7.  Алгебраїчний критерій стійкості Гурвіца

Незв'язані або незалежні вибірки утворюються, коли в цілях експерименту для порівняння залучаються дані двох або більше вибірок, причому ці вибірки можуть бути взяті з однієї або з різних генеральних сукупностей. Таким обра-зом, для незв'язних вибірок характерно, що в них обов'язково входять різні випробовувані.

Для оцінки достовірності відмінностей між незв'язними вибірками використовується ряд непараметричних критеріїв. Одним з найбільш поширених є критерій U. Цей критерій застосовують для оцінки відмінностей за рівнем вираженості якої-небудь ознаки для двох незалежних (незв'язаних) вибірок. При цьому вибірки можуть відрізнятися за кількістю входять до них випробовуваних. Цей критерій особливо зручний в тому випадку, коли число випробовуваних невелика і в обох вибірках не перевищує величину 20, хоча таблиці критичних значень розраховані для величин вибірок що не перевищують 60 осіб випробовуваних.

завдання7.1. Дві нерівні за чисельністю групи випробовуваних вирішували технічну задачу. Показником успішності служило час вирішення. Випробовувані меншою за чисельністю групи отримували додаткову мотивацію у вигляді грошової винагороди. Психолога цікавить питання - чи впливає винагороду на успішність виконання завдання?

Психологом були отримані наступні результати часу рішення технічної задачі в секундах: в першій групі - з додатковою мотивацією - 39, 38, 44, 6, 25, 25, 30, 43; у другій групі -без додаткової мотивації - 46, 8, 50, 45, 32, 41, 41, 31, 55. Числі випробовуваних в першій групі позначається як «1 і дорівнює 8, по - друге як п2 і дорівнює 9. критерій Макнамари |  Перший спосіб розрахунку за критерієм U

 Глава 6 СТАТИСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ВІДМІННОСТЕЙ |  Параметричні і непараметричні критерії |  Рекомендації до вибору критерію відмінностей |  Критерій знаків G |  критерій Фрідмана |  критерій Пейджа |  Другий спосіб розрахунку за критерієм U |  Критерій Q Розенбаума |  Н - критерій Круськала-Уолліса |  S - критерій тенденцій Джонкіра |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати