Головна

Показники СТАНУ І РУХУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

  1.  D) персональні продажу - дуже дорогий засіб просування товару з точки зору витрат на один контакт
  2.  I група. Показники оцінки прибутковості господарської діяльності.
  3.  I. Натуральні показники продукції землеробства.
  4.  I. СТАТИСТИКА ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
  5.  II Показники РІВНЯ І ДИНАМІКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
  6.  II. непрямі показники
  7.  II. Порядок висунення і розгляду кандидатур на здобуття Премії

На підставі даних про вартість основних фондів з різних видів оцінки розраховуються коефіцієнти придатності та зносу, що відображають стан цього капіталу на початок або кінець року.

коефіцієнт зносу розраховується як відношення суми зносу основних фондів до їх повної вартості:

,

деІ -сума зносу, розраховується різниця між повною і залишковою вартістю на початок або кінець року

І = ФП - ФО

Коефіцієнт зносу характерізуетдолю вартості основних фондів, яка перенесена на продукт.

коефіцієнт придатності розраховується як відношення залишкової балансової вартості до повної балансової вартості:

Коефіцієнт придатності характерізуетнеізношенную частина основних фондів, тобто частку їх вартості, яка ще не перенесена на продукт.

КЗ + КРІК = 100%

Показники руху основних фондів характеризують надходження і вибуття основних фондів.

коефіцієнт введеннярассчітиваетсякакотношеніестоімості всіх новоприбулих основних фондів до вартості основних фондів на кінець звітного періоду. Характеризує частку які поступили основних фондів в звітному році в їх вартості на кінець періоду

коефіцієнт оновлення розраховується як відношення вартості введених в дію нових основних фондів до вартості основних фондів на кінець звітного періоду. Характеризує частку нових основних фондів в їх загальному обсязі на кінець періоду: коефіцієнт вибуття розраховується як відношення вартості всіх вибулих протягом даного періоду основних фондів до їх вартості на початок періоду, коли ці вибули фонди ще значилися на балансі даного підприємства. Показує, яка частина основних фондів вибула в звітному періоді:

коефіцієнт ліквідації розраховується як відношення вартості основних фондів, які вибули внаслідок закінчення їх обігу у виробництві (через ветхість), до вартості основних фондів на початок періоду. Показує частку ліквідованих основних фондів в їх загальній вартості:

Темп приросту вартості основних фондів показує на скільки відсотків збільшилася первісна вартість основних фондів за період:

Особливості показників руху основних фондів: коефіцієнти оновлення і вибуття основних фондів, що обчислюються за тривалий час, можуть дати спотворене уявлення про рух основних фондів, тому що найбільш активні і швидкозношувані основні фонди, наприклад, обладнання, можуть бути оновлені за цей час двічі і більше. Звідси випливає, що розглянуті коефіцієнти доцільно обчислювати за порівняно невеликі і однакові проміжки часу, а також окремо за видами основних фондів. Види грошової оцінки основних фондів і особливості їх переоцінки |  Показники ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

 Питання 15. |  Питання 16. |  Питання 22. |  Питання 32. |  питання 39 |  Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції |  Показники ділової активності підприємства |  питання 34 |  Національне багатство в системі макроекономічної статистики. Склад національного багатства |  Статистика основних фондів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати