На головну

Показники ділової активності підприємства

  1.  I група. Показники оцінки прибутковості господарської діяльності.
  2.  I Товарна політика підприємства
  3.  I. Натуральні показники продукції землеробства.
  4.  I. Загальна характеристика підприємства
  5.  II Показники РІВНЯ І ДИНАМІКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
  6.  II частина. ПРОГНОЗ ТЕП ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  7.  II. непрямі показники

1. Ділова активність підприємства визначається за допомогою показника загальної оборотності капіталу:

де В - Виручка від реалізації продукції;

К - Основний капітал підприємства.

Аналіз фінансової стійкості підприємства має дуже важливе значення в умовах ринкової економіки.

Фінансова стійкість- Це здатність господарюючого суб'єкта вчасно з власних коштів відшкодовувати витрати вкладені в основний і оборотний капітал, нематеріальні активи, і розплачуватися за своїми зобов'язаннями, т. Е. Бути платоспроможним.

Для оцінки вимірювання стійкості застосовуються коефіцієнти.

1. Коефіцієнт автономії:

де Сс - власні кошти;

Sс - Сума всіх джерел фінансових ресурсів.

2. Коефіцієнт стійкості:

де Кз - Кредиторська заборгованість і інші позикові кошти.

3. Коефіцієнт маневреності:

Км = (Сс + ДКЗ - Просв.) / Сс,

де ДКЗ - довгострокові кредити і позики;

Осв. - Основні засобів та інші необоротні активи.

4. Коефіцієнт ліквідності:

де Дса - Грошові кошти, вкладені в цінні папери, запаси товарно-матеріальних цінностей, дебіторська заборгованість; КЗ - Короткострокова заборгованість. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції |  питання 34

 Питання 10. |  Питання 11. |  Влпрос 12. |  Питання 13. |  Питання 14. |  Питання 15. |  Питання 16. |  Питання 22. |  Питання 32. |  питання 39 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати