На головну

Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції

  1.  Amp; 41. Встановлення батьківства і материнства при застосуванні штучних методів репродукції людини.
  2.  B) собівартість продукції
  3.  C) канал нульового рівня
  4.  CAD / CAM системи високого рівня
  5.  CAD / CAM системи нижнього рівня
  6.  CAD / CAM системи середнього рівня
  7.  I група. Показники оцінки прибутковості господарської діяльності.

Собівартість продукціїє узагальнюючим показником витрат виробництва, за допомогою якого можна проаналізувати рівень і динаміку витрат на виробництво і реалізацію різнорідної продукції по підприємству в цілому.

Для аналізу зміни собівартості виробленої продукції в порівнянні з планом або базисним періодом розраховується агрегатний індекс собівартості продукції:

де ? z1q1 - Фактична собівартість виробленої продукції в звітному періоді;

? z0q1 - Витрати на виробництво фактично випущеної в звітному періоді продукції, розраховані за плановою собівартістю або собівартістю базисного періоду.

Фактична сума економії (перевитрати), отримана в результаті зміни собівартості продукції в порівнянні з планом або базисним періодом:

Е =? Z1q1 -? Z0q1.

Зіставлення витрат виробництва в часі за допомогою агрегатного індексу собівартості може бути здійснено тільки за порівнянної частини продукції, що вироблялася як в базисному, так і в звітному періодах.

Аналіз динаміки собівартості продукції здійснюється за допомогоюіндексного методу. Введемо наступні позначення:

z0 - Собівартість одиниці продукції в базисному періоді;

zпл - Планова собівартість одиниці продукції в звітному періоді;

z1 - Фактична собівартість одиниці продукції в звітному періоді;

qпл - Плановий обсяг випуску продукції в звітному періоді;

q1 - Фактичний обсяг випуску продукції в звітному періоді.

До індексам, за допомогою яких аналізується динаміка собівартості продукції, відносяться:

1) індекс планового завдання по зміні собівартості:

2) індекс виконання планового завдання за рівнем собівартості одиниці продукції:

3) індекс фактичного зниження собівартості одиниці продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним:

На основі даних індексів розраховуються абсолютні показники динаміки собівартості продукції:

1) економія по зниженню собівартості одиниці продукції даного виду, передбачена за прогнозом:

2) понадпланове зміна собівартості одиниці продукції:

3) фактичне абсолютне відхилення рівнів собівартості одиниці продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним:

Питання 60. Стат вивчення результатів фін діяльності

Фінансові ресурси- Це власні та залучені кошти господарюючих суб'єктів, які знаходяться в їх розпорядженні і призначені для виконання фінансових зобов'язань і здійснення витрат для виробництва.

Обсяг і склад фінансових ресурсів пов'язаний з рівнем розвитку підприємства і його ефективністю. Якщо підприємство успішне, то розміри його грошових доходів високі.

Формування фінансових ресурсів відбувається в момент утворення статутного фонду. Джерелами статутного капіталу виступають:

1) акціонерний капітал;

2) пайові внески членів кооперативів;

3) довгостроковий кредит;

4) бюджетні кошти.

На сформованих підприємствах в умовах ринкової економіки джерелами виникнення фінансових ресурсів є:

1) прибуток від проданої продукції, виконаних робіт або наданих послуг;

2) амортизаційні відрахування, надходження від реалізації акцій, цінних паперів;

3) короткострокові та довгострокові кредити;

4) доходи від продажу майна і т. Д.

Прибуток - це економічна категорія, яка відображає господарську діяльність підприємства у формі грошових накопичень. Прибуток характеризує кінцеві результати торгово-виробничої діяльності.

Прибуток - основний показник фінансового стану підприємства. У статистиці фінансів підприємств існують такі види прибутку:

1) балансова;

2) від реалізації продукції (робіт, послуг);

3) валова;

4) чистий прибуток.

балансовий прибуток- Це прибуток, отриманий в результаті реалізації продукції основних засобів та іншого майна господарюючих суб'єктів, а також доходи за вирахуванням збитків від позареалізаційних операцій.

Прибуток від реалізації продукціїобчислюється як різниця між вирученої від продажу продукції і витратами на виробництво і реалізацію, що включаються в собівартість продукції.

Валовий прибутокв складі позареалізаційних доходів і збитків враховує сплачені штрафи та пені.

Прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства після сплати різних платежів до бюджету, є чистим прибутком.

Підприємства самі визначають напрями, обсяги і характер використання чистого прибутку. За рахунок чистого прибутку формується фонд розвитку виробництва, фонд накопичення, соціального розвитку і фонд матеріального заохочення, резервний фонд. питання 39 |  Показники ділової активності підприємства

 Питання 9. |  Питання 10. |  Питання 11. |  Влпрос 12. |  Питання 13. |  Питання 14. |  Питання 15. |  Питання 16. |  Питання 22. |  Питання 32. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати