Головна

Види і способи вибіркового спостереження.

  1. Абсолютні показники варіації: економічний зміст та способи обчислення.
  2. Агрегатні індекси кількісних показників можуть розраховуватись у вигляді індексного ряду за декілька періодів. При цьому використовуються ланцюгові та базисні способи розрахунку.
  3. Види і способи спостереження
  4. Види середніх величин та способи їх обрахування.
  5. Види статистичного спостереження.
  6. Види та способи проведення спостереження.

За способами відбору одиниць розрізняють такі види вибіркового спостереження:

1) власне випадкова вибірка - така вибірка, при якій відбір одиниць з усієї генеральної сукупності є ненавмисним (випадковим). Для цієї вибірки характерне жеребкування.

Розрізняють повторну і безповторну випадкову вибірку. При повторній виборці кожна одиниця може бути вибрана декілька разів, а при безповторнійкожна одиниця сукупності обирається лише один раз. Найчастіше застосовується повторна випадкова вибірка.

2) механічна вибірка - це така вибірка, при якій відбір одиниць проводиться механічно через певний інтервал. Механічна вибірка завжди безповторна.

Недоліком механічної вибірки є те, що перед вибіркою необхідно мати повий облік одиниць сукупності, потім потрібно провести ранжування і лише після цього можна проводити вибірку з певним інтервалом.

3) типова (районована) вибірка - це така вибірка, при якій генеральну сукупність поділяють на однорідні групи за певною ознакою (або на райони і зони). Потім з кожної групи у випадковому порядку відбирається певна кількість одиниць, пропорційно питомій вазі групи в загальній сукупності.

Типова вибірка часто здійснюється в декілька ступенів.

4) серійна вибірка - це така вибірка, при якій відбір одиниць проводиться групами (серіями) і обстеженню підлягають усі одиниці відібраної групи (серії).

Перевагою серійної вибірки є те, що інколи відібрати окремі одиниці складніше, ніж серії. Прикладом є 10% відбори певної серії випуску продукції (напр. зернових).

5) В статистичній практиці часто застосовується не один, а декілька видів вибірки. Таке спостереження називається комбінаційним.Поняття і суть вибіркового методу, причини і умови його застосування. | Визначення середньої і граничної помилки репрезентативності.

Добуток ланцюгових темпів зростання становить базовий темп зростання. | Середні показники динаміки. | Розрахунок тенденції. | Суть та функції індексів в статистичному аналізі. | Індивідуальні індекси. | Агрегатні індекси. | Взаємозв'язок індексів. | Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу. | Розрахунок середнього геометричного індексу ціни. | Індекси середніх величин. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати