Головна

Розрахунок тенденції.

  1. Акустичний розрахунок
  2. Безпосередній розрахунок ймовірностей
  3. Вентиляція та її види. Повітряний баланс та його розрахунок.
  4. Вибір розрахункової схеми та розрахунок поздовжньої арматури тіла колони
  5. Види блискавковідводів і їх розрахунок
  6. Визначення і розрахунок рівня професійного ризику
  7. Гідравлічний розрахунок

 
 

Тенденція (або тренд) - це основний напрям розвитку того явища, яке ми досліджуємо.

Існує декілька методів обчислення тренду:

- метод укрупнення інтервалів. Принцип цього прийому полягає в тому, що дані динамічного ряду об'єднують в групи по періодам, і для них розраховують середній показник на період 3, 5, 10 і більше років.

Приклад.

Інтервал Значення ознаки
1991-1993
1994-1996
Інтервал

Значення ознаки
1991
1992
1995

Отже маємо дві точки для побудови лінії тренду.

- метод ковзної середньої. Для визначення ковзної середньої формують укрупнені інтервали, які складаються з однакового числа рівнів. Але за допомогою послідовних зсувів на одну дату (місяць, квартал, рік) абсолютні дані замінюють арифметичними за визначені періоди (тобто 3, 5, 10 років);

Приклад.

Значення ознаки (середня)
51,5
58,5
Інтервал

Значення ознаки
1991

-
 
метод зімкнення рядів - об'єднання двох і більше рядів, що характеризують зміну одного і того є явища, використовується тоді, коли показники динамічних рядів не можуть бути співставлені. Змикання рядів проводять наступним чином: рахують відношення останнього показника першого ряду до першого показника другого ряду і визначають коефіцієнт[12]. Потім на цей коефіцієнт помножують всі рівні другого ряду, або ділять всі рівні першого ряду (у міжнародній статистичній практиці прийнято визначати двома горизонтальними або вертикальними рисками показники року, на базі якого були зроблені ці розрахунки);

Приклад: Нехай маємо два ряди.

Коефіцієнт буде дорівнювати: .

З'єднаймо ці ряди, помножуючи значення у другому ряду на цей коефіцієнт. Отримали третій, зімкнений ряд.

-153-[13]

- метод аналітичного вирівнювання (найбільш ефективний, розглянути по бажанню, самостійно).Середні показники динаміки. | Суть та функції індексів в статистичному аналізі.

Статистичні таблиці. | Ціль, призначення і види відносних величин. | Види середніх величин та способи їх обрахування. | Середня гармонічна (гармонійна). | Властивості середньої (математичні). | Середні структурні. | Нормований середній бал. | Статистичне вивчення варіації. | Аналітичні показники ряду динаміки. | Добуток ланцюгових темпів зростання становить базовий темп зростання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати