На головну

Державне регулювання цін і контроль.

  1.  Аграрне регулювання в СОТ
  2.  Антикризове управління і регулювання
  3.  Антимонопольне законодавство і регулювання економіки: основні принципи
  4.  Антимонопольне регулювання
  5.  Аудиторська діяльність і її регулювання
  6.  Квиток № 10 Регулювання ринку. Способи та результати.
  7.  Бюджетне регулювання.

Державне регулювання цін - Це останній етап формування цін, який передбачає використання всіх нормативних актів, які сприяють впорядкуванню функції ринкових відносин.

Вплив держави на систему ціноутворення - одна з форм регулювання цін.

Роздрібні ціни не регулюються державою і залежать від співвідношення попиту і пропозиції товарів і встановлюються за домовленістю між виробником і покупцем продукції. Існує верхня і нижня межа договірної ціни. Нижня межа встановлюється за поточними витратами, а верхня регулюється законом відповідності попиту і пропозиції.

В умовах вільної ринкової економіки продавці конкурують між собою за покупця, а покупці вибирають кращі умови для себе і купують те, що їм потрібно.

У ринкових умовах ціни встановлюються під впливом ринкової рівноваги попиту та пропозиції і регулюючої ролі держави.

У разі порушення цін на підприємства накладаються штрафи. Розрізняють два види контролю: державний і громадський.

Державний контроль здійснюють державні органи ціноутворення, де є інспекції за цінами та з торгівлі.

Громадський контроль проводиться товариствами споживачів.


Питання для самоконтролю

1. Що розуміється під ціновою стратегією підприємства?

2. Які методи ціноутворення використовують підприємства в ринкових умовах?

3. Назвіть види цін, моделі їх розрахунку.

4. Перерахуйте елементи оптово-відпускної, закупівельною і роздрібною ціни.

5. Назвіть види цін за ступенем свободи їх від впливу держави і дайте їм характеристику.

6. Що таке система цін і які її ознаки.

7. Який вплив справляють споживачі на прийняття підприємством цінових рішень?

8. Види контролю ціноутворення.

ОНЛАЙН

1. Яку функцію на рівні господарюючого суб'єкта в ринкових умовах не виконує ціна:

а) обліковий;

б) стимулюючу;

в) планову;

г) розподільну.

2. Що не відноситься до зовнішніх чинників, який впливає на формування ціни:

а) споживачі і держава;

б) ринкове середовище;

в) витрати на сировину, робочу силу, рекламу;

г) учасники каналів товарообігу.

3. Чим визначається ціна товару в ринковій економіці:

а) сумою грошових коштів, витрачених на його покупку;

б) вартістю товару;

в) корисністю товару;

г) попитом і пропозицією товару на ринку.

4. Які з перерахованих видів цін найбільш адекватні умовам ринкової економіки:

а) регульовані ціни;

б) вільні ціни;

в) фіксовані ціни.

5. Яка з функцій ціни в найбільшою мірою пов'язана з законом вартості:

а) стимулююча;

б) розподільна;

в) облікова.

  методи ціноутворення |  Податки в ринковій системі.

 Сутність прибутку та його види. |  Розподіл прибутку. |  Фактори, що впливають на прибуток. |  Рентабельність, види рентабельності. |  Аналіз прибутку і рентабельності. |  Поняття і види цін. |  Функції цін. |  характеристика податків |  Сутність інвестицій. |  Принципи інвестиційної діяльності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати