На головну

Патологія лейкоцитів

  1. Патологія еритроцитів

77. У хворого виявлено недостатність гранулоцитопоезу та тромбоцитопоезу. У якому з перелічених органів найбільш імовірно відбувається патологічний процес?

A. @Червоний кістковий мозок

B. Печінка

C. Лімфатичний вузол

D. Вилочкова залоза

E. Селезінка

78. Робітник, що потрапив під дію іонізуючого випромінювання під час аварії на атомній станції (доза 5 Гр), був терміново госпіталізований. Як змінюється клітинний склад крові в перші години після опромінення?

A. @Лімфопенія

B. Нейтропенія

C. Лейкопенія

D. Тромбоцитопенія

E. Анемія

79. Молоду людину бентежить розповсюдження висипів на шкірі тулуба і періанально. Попередній діагноз: "Герпетична інфекція. Імунодефіцитний стан?" Занадто мала кількість яких лейкоцитів в крові хворого дозволить підтвердити СНІД?

A. @CD4+ лімфоцити

B. CD8+ лімфоцити

C. Макрофаги

D. В-лімфоцити

E. Нейтрофіли

80. У приймальне відділення лікарні поступила дівчинка з болем у животі. Діагностовано гострий апендицит. Як змінюється клітинний склад периферичної крові при гострому нормергічному запаленні?

A. @Нейтрофілія

B. Нейтропенія

C. Анемія

D. Лімфопенія

E. Агранулоцитоз

81. У хворого гострий апендицит. Яке ядерне зрушення нейтрофілів периферичної крові є типовим для гострого нормергічного запалення?

A. @Ядерне зрушення вліво регенераторне

B. Ядерне зрушення вліво гіперрегенераторне

C. Ядерне зрушення вліво дегенеративне

D. Ядерне зрушення вліво регенераторно-дегенеративне

E. Ядерне зрушення вправо

82. Матір хлопчика 4-х років скаржиться на те, що дитина погано їсть, дратівлива. Обстеження показало, що хлопчик інфікований аскаридами. Які зміни з боку периферичної крові є типовими для гельмінтозів?

A. @Еозинофілія

B. Лімфоцитоз

C. Моноцитоз

D. Нейтрофілія

E. Нейтропенія

83. У хворого на гостру пневмонію: лейкоцити 16 Г/л, лімфоцити 26%, нейтрофіли: мієлоцити - 4%, юні - 4%, п/я - 12%, с/я - 50%. Яке ядерне зрушення нейтрофілів периферичної крові має місце в цьому випадку?

A. @Вліво гіперрегенераторне

B. Вліво регенераторне

C. Вліво дегенеративне

D. Вліво регенераторно-дегенеративне

E. Вправо

84. До кардіологічного відділення лікарні поступив чоловік із стенокардією. Аналіз ЕКГ, зміни складу периферичної крові пацієнта показали інфаркт міокарда. Які зміни клітинного складу периферичної крові індуковані некротичними змінами в міокарді?

A. @Нейтрофільний лейкоцитоз

B. Еозинофільний лейкоцитоз

C. Анемія

D. Лімфопенія

E. Моноцитоз


85. Через 2 години після вживання фенацетину у пацієнта з'явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Об'єктивно: некротична ангіни, у крові - агранулоцитоз. Що може бути синонімом агранулоцитозу?

A. @Нейтропенія

B. Нейтрофілія

C. Лімфоцитоз

D. Лімфопенія

E. Моноцитоз

86. При черговому обстеженні у пацієнтки з тиреоїдитом виявлені мегалобластна анемія та лейкопенія. Лейкоцити3,0Г/л, серед них: лімфоцити 64%, моноцити 4%, еозинофіли 2 %, нейтрофіли 30% (лише сегментоядерні). Яке ядерне зрушення нейтрофілів периферичної крові спостерігається в даному випадку?

A. @Вправо

B. Вліво регенеративне

C. Вліво гіперрегенеративне

D. Вліво дегенеративне

E. Вліво регенеративно-дегенеративне

87. Охарактеризуйте ядерне зрушення нейтрофілів периферичної крові у хворого на гостру бактеріальну пневмонію: Лейкоцити - 11 Г/л, лімфоцити - 25%, нейтрофіли: ю - 5%, п/я - 10%, с/я - 60%.

A. @Вліво регенераторне

B. Вліво гіперрегенераторне

C. Вліво дегенеративне

D. Вліво регенераторно-дегенеративне

E. Вправо

88. У крові хворого загальна кількість лейкоцитів складає 10 Г/л, при цьому нейтрофіли складають 35%, лімфоцити - 60%. Що може бути причиною таких зрушень "білої" крові?

A. @Хронічне запалення

B. Опромінення організму

C. Застосування глюкокортикоїдів

D. Гострій лейкоз

E. Крововтрата


89. У лікарню поступила жінка з опіками. Як в типових випадках при гострому пошкодженні змінюється клітинний склад периферичної крові?

A. @Нейтрофілія

B. Нейтропенія

C. Еритроцитоз

D. Лімфопенія

E. Лімфоцитоз

90. Після курсу хіміотерапії у хворої: лейкоцити 3,0 Г/л, з яких лімфоцити 70%, нейтрофіли: п/я - 14%, с/я - 16%. Охарактеризуйте стан "білої" крові в пацієнтки:

A. @Нейтропенія

B. Гранулоцитоз

C. Лімфопенія

D. Лімфоцитоз

E. Анемія

91. У неврологічне відділення лікарні поступив чоловік 67 років з інсультом. Як у типових випадках при інсульті змінюється клітинний склад периферичної крові?

A. @Нейтрофільний лейкоцитоз

B. Лімфопенія

C. Еозинофільний лейкоцитоз

D. Моноцитоз

E. Еритропенія

92. У хворого на інфекційний ендокардит у крові: лейкоцити 10 Г/л, лімфоцити 30%, моноцити 18%, нейтрофіли 50%, еозинофіли 2%. Визначте зміни "білої" крові в пацієнта.

A. @Моноцитоз

B. Гранулоцитоз

C. Агранулоцитоз

D. Лімфоцитоз

E. Еритроцитоз


93. Обстеження показало, що загальна кількість лейкоцитів в крові пацієнта складає 10 г/л; при цьому нейтрофіли складають 82%. Охарактеризуйте зміни клітинного складу "білої" крові в даному випадку:

A. @Нейтрофільний лейкоцитоз

B. Моноцитоз

C. Лімфоцитоз

D. Агранулоцитоз

E. Еритроцитоз

94. Обстеження показало, що загальна кількість лейкоцитів в крові пацієнта складає 10 г/л; при цьому нейтрофіли складають 82%. Вкажіть можливу причину таких змін складу "білої" крові:

A. @Травма, опіки

B. Вірусна інфекція

C. Гельмінти

D. Хронічне запалення

E. Хронічний лімфолейкоз

95. Обстеження показало, що загальна кількість лейкоцитів у крові пацієнта складає 8 г/л; при цьому еозинофіли складають 14%. Вкажіть можливу причину змін складу "білої" крові у хворого:

A. @Глистна інвазія

B. Гостре запалення / вірусна інфекція

C. Гостре запалення / травма / опіки

D. Гостре запалення / бактеріальная інфекція

E. ВІЛ - інфекція

96. Обстеження показало, що загальна кількість лейкоцитів в крові пацієнта складає 10 г/л; при цьому лімфоцити складають 57%. Охарактеризуйте зміни клітинного складу "білої" крові в цьому випадку:

A. @Лімфоцитоз

B. Моноцитоз

C. Нейтрофільний лейкоцитоз

D. Еозинофілія

E. Базофілія


97. Обстеження показало, що загальна кількість лейкоцитів у крові пацієнта складає 10 г/л; при цьому лімфоцити складають 57%. Вкажіть можливу причину таких змін складу "білої" крові:

A. @Хронічне запалення

B. Гостре запалення / травма / опіки

C. Гостре запалення / бактеріальна інфекція

D. Опромінення

E. Застосування глюкокортикоїдів

98. Дослідження показало, що загальна кількість лейкоцитів в крові пацієнта складає 11 г/л; при цьому нейтрофіли складають 70%, з них 9% - паличкоядерні. Охарактеризуте зміни клітинного складу "білої" крові в зазначеному випадку:

A. @Ядерний зсув нейтрофілів вліво

B. Ядерний зсув нейтрофілів вправо

C. Нейтропенія

D. Агранулоцитоз

E. Лімфоцитоз

99. Дослідження показало, що загальна кількість лейкоцитів в крові пацієнта складає 11 г/л; при цьому нейтрофіли складають 70%, з них 9% - паличкоядерні. Вкажить можливу причину таких змін складу "білої" крові:

A. @Гостре запалення / травма / опіки / бактеріальна інфекція

B. Гостре запалення / вірусна інфекція

C. Гостре запалення / глистна інфекція

D. ВІЛ -інфекція, фінальний період

E. Хронічне запалення

100. Дослідження показало, що загальна кількість лейкоцитів в крові пацієнта складає 4 г/л; при цьому лімфоцити складають 80%. Охарактеризуте зміни клітинного складу "білої" крові в зазначеному випадку:

A. @Нейтропенія

B. Гранулоцитоз

C. Моноцитоз

D. Лімфопенія

E. Еритропенія


101. Загальна кількість лейкоцитів в крові пацієнта складає 3,5 г/л, при цьому лімфоцити складають 10%. Що може бути причиною змін клітинного складу "білої" крові в зазначеному випадку:

A. @Опромінення

B. Опіки

C. Травма

D. Інфекція

E. Хронічний лейкоз

102. У пацієнта з мегалобластною анемією вміст лейкоцитів в крові 4 Г/л, лімфоцити 40%, нейтрофіли 40%; ядра нейтрофілів містять 5-7 сегментів, паличкоядерні клітини відсутні. Зазначте зміни "білої" крові у пацієнта.

A. @Ядерний нейтрофільний зсув вправо

B. Ядерний нейтрофільний зсув вліво

C. Лейкоцитоз

D. Лімфоцитоз

E. Агранулоцитоз

103. Загальна кількість лейкоцитів у крові пацієнта 3 Г/л; при цьому нейтрофілів 35%, з яких 10% - паличкоядерні з токсичною зернистістю, сегментоядерних - 25%. Як можна визначити ядерне зрушення нейтрофілів у пацієнта?

A. @Вліво дегенеративне

B. Вправо

C. Вліво регенеративне

D. Вліво гіперрегенеративне

E. Вліво регенеративно-дегенеративне

104. Пацієнт часто хворіє на інфекції. У нього виявлено нейтропенію, при цьому більшість нейтрофілів мають ядра з 4 - 7 сегментів. Як можна визначити ядерне зрушення нейтрофілів у пацієнта?

A. @Вправо

B. Вліво регенеративне

C. Вліво гіперрегенеративне

D. Вліво регенеративно-дегенеративне

E. Вліво дегенеративне


105. Аналіз крові у дитини з гострим болем в животі показав нейтрофільний лейкоцитоз, при цьому нейтрофілів 84% (юні 5%, паличкоядерні 9%, сегментоядерні 70%). Яке зрушення нейтрофілів периферичної крові у дитини?

A. @Вліво регенеративне

B. Вліво гіперрегенеративне

C. Вліво дегенеративне

D. Вліво регенеративно-дегенеративне

E. Вправо

106. У юнака з ангіною: лейкоцити 11 Г/л, з них лімфоцити 20%, нейтрофіли 70% (юні 3%, паличкоядерні 10%, сегментоядерні 57%). Яке зрушення нейтрофілів периферичної крові є типовим для гострого нормергічного запалення?

A. @Вліво регенеративне

B. Вліво гіперрегенеративне

C. Вліво дегенеративне

D. Вліво регенеративно-дегенеративне

E. Вправо

107. У крові хворого на гострий бронхіт: лейкоцити 11 Г/л, лімфоцити 25%, нейтрофіли 70%: юні 4%, п/я 8%, с/я 58%, з токсичною зернистістю. Яке зрушення нейтрофілів периферичної крові спостерігається в даному випадку?

A. @Вліво регенеративно-дегенеративне

B. Вліво регенеративне

C. Вліво гіперрегенеративне

D. Вліво дегенеративне

E. Вправо

108. Батьки для профілактики кишкових інфекцій у дитини 3-х років тривало застосовували антибіотики. Через місяць стан дитини погіршився. У крові - виражена лейкопенія і гранулоцитопенія. Який найбільш вірогідний механізм виявлених змін у крові?

A. @Мієлотоксичний

B. Віковий

C. Цитолітичний

D. Аутоімунний

E. Перерозподільний


109. У студента через 2 години після іспиту в аналізі крові виявлено лейкоцитоз без істотних змін у лейкоцитарній формулі. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу?

A. @Перерозподіл лейкоцитів в організмі

B. Посилення лейкопоезу та зменшення руйнування лейкоцитів

C. Посилення лейкопоезу

D. Уповільнення руйнування лейкоцитів

E. Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини

110. Чоловік 26-ти років перебуває в торпідній стадії шоку внаслідок автомобільної аварії. В крові: лейк.- 3,2 Г/л. Який головний механізм в розвитку лейкопенії?

A. @Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі

B. Пригнічення лейкопоезу

C. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку в кров

D. Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах

E. Підвищення виділення лейкоцитів з організму

111. У хворого через добу після апендектомії у крові визначається нейтрофільний лейкоцитоз із регенеративним зсувом. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу в даному випадку?

A. @Посилення лейкопоезу

B. Перерозподіл лейкоцитів у організмі

C. Уповільнення виходу лейкоцитів з кіскового мозку

D. Уповільнення руйнування лейкоцитів

E. Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини

112. У спортсмена внаслідок значного фізичного навантаження у крові визначається лейкоцитоз (12 Г/л). Який механізм лейкоцитозу в даному випадку?

A. @Перерозподіл лейкоцитів у судинах

B. Прискорене дозрівання лейкоцитів

C. Зменшений вихід L у тканини

D. Активація лейкопоезу в кістковому мозку

E. Вихід лейкоцитів з тканин у кров


113. У пацієнта, який хворіє на бронхіальну астму, що має інфекційно-алергічну природу, лаборант виявив порушення в лейкоцитарній формулі. Кількість яких форм лейкоцитів при цьому змінилася?

A. @Еозинофілів

B. Нейтрофілів

C. Лімфоцитів

D. Моноцитів

E. Базофілів

114. У людини на фоні впливу іонізуючого опромінення в крові визначено зменшення кількості гранулоцитів. Чим обумовлений агранулоцитоз?

A. @Пригніченням лейкопоезу

B. Збільшенням переходу гранулоцитів ув тканини

C. Розвитком аутоімунного процесу

D. Підвищеним руйнуванням лейкоцитів

E. Порушенням виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку

115. У хворого на рак сечового міхура під час проведення цитостатичної хіміотерапії в аналізі крові встановлено: лейкоцити - 0,8 Г/л, гранулоцити - 0,6 Г/л. Яке ураження білої крові має місце у хворого?

A. @Мієлотоксичний агранулоцитоз.

B. Імунний агранулоцитоз.

C. Алейкія.

D. Лейкопенія.

E. Лейкоцитоз.

116. У хворого з анемією виявлено лейкопенію, в мазку крові - атипові нейтрофіли гігантських розмірів з гіперсегментованими ядрами. Вони характерні для

A. @В12 - дефіцитної анемії

B. Залізодефіцитної анамії

C. Серповидноклітинної анемії

D. Токсико-гемолітичної анемії

E. Анемії Мінковського-Шоффара
Патологія еритроцитів | Лейкози

Порушення гемостазу | Серцева недостатність | Патофізіологія судин | Патофізіологія дихання | Патофізіологія травлення | Патофізіологія печінки | Патофізіологія нирок | Патофізіологія ендокринної системи | Патофізіологія нервової системи | Екстремальні стани |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати