Головна

Характеристика стандарту з позицій маркетингу

Сучасна тенденція до глобалізації світової економіки зумовила необхідність однаковості вимог до продукції, що випускається, що стимулювало розробку систем стандартів, єдиних міжнародних правил і вимог.

Відомо, що істотне підвищення якості продукції може бути досягнуто впровадженням системи управлінням якістю і незалежної сертифікацією виробництва. Якість продукції зварювального виробництва безпосередньо пов'язано з кваліфікацією персоналу, що займається проектуванням зварних конструкцій. Тому останнім часом все більше уваги приділяється сертифікації персоналу зварювального виробництва.

Розроблений стандарт призначений для професійної підготовки зварників і фахівців зварювального виробництва, а також для передатестаційної підготовки. Запропоновано класифікацію сталей по групах на основі єдності їх механічних властивостей, структурних факторів і областей застосування, що дозволить учням освоїти необхідну інформацію і успішно пройти атестацію.

Завдяки використанню подібних технічних документів і централізованої системи контролю проведення іспитів, буде забезпечуватися ідентичність професійної підготовки фахівців зварювального виробництва в різних країнах.

Характеризуючи стандарт, розглянемо його з позицій маркетингу (рис. 1):

· задум

· Реальне виконання

· галузь застосування

· результативність


Малюнок 1. Маркетингова модель науково-дослідницької роботи

  Розрахунок економічного ефекту при використанні статистичних методів контролю якості продукції |  Розрахунок наукової результативності роботи

 Визначення потреби в інвестиціях на проведення досліджень і розробок в дипломному проекті |  Визначення економічної ефективності розробки і впровадження пропонованого рішення (пакета документів, результатів НДР, НТНВ) |  додаток А |  додаток Б |  Постановка задачі |  Розрахунок основної заробітної плати виконавців |  Очікувана економічна ефективність впровадження стандарту |  Ринок збуту і опис продукції |  Маркетингова орієнтація |  Оцінка наукової і науково-технічної результативності дипломного проекту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати