На головну

Тема 20. Міжнародні економічні відносини

Студент повинен знати: знатиПоняття світового господарства, причини виникнення, типи та форми міжнародних економічних відносин, основні показники, що їх характеризують принципи і причини зовнішньої торгівлі, інструменти державної торгової політики, платіжний баланс

Студент повинен вміти: визначати валютний курс

Зміст теми. Виникнення і етапи розвитку світового господарства. Форми зовнішньоекономічних зв'язків.

Теорія порівняльної переваг і протекціонізм. Теорія міжнародної торгівлі Хекшера-Оліна. Парадокс Леонтьєва. Виграш від зовнішньої торгівлі. Теорема Рибчинського. "Голландська хвороба"

Зовнішньоторговельна політика. Цілі та інструменти торгової політики.

Платіжний баланс. Структура і взаємозв'язок рахунків. Дефіцит платіжного балансу і способи його фінансування. Роль платіжного балансу.

Еволюція міжнародних валютних систем. Види обмінних курсів. Паритет купівельної спроможності. Плаваючий і фіксований курс валюти. Номінальний і реальний валютний курс. Валютне управління.

Основна література

  1. Курс економічної теорії: підручник / За заг. ред. проф. М. Н. Чепуріна, проф. Е. А. Кисельової - 6-е виправлене, доповнене і перероблене видання. - Кіров: «АСА», 2009. Розділ IV. Міжнародні аспекти економічної теорії
  2. . Економічна теорія (політекономія): Підручник / За заг. ред. Акад. В. І. Відяпіна, акад. Г. П. Журавльової. - 4-е изд. - М .: ИНФРА-М, 2008. - 640с.

додаткова література

    1. Кудрі В. М. Світова економіка: Підручник / М .: Юстіцінформ, 2009. - 512 с.


 Тема 19. Економічні цикли. Економічне зростання |  Практична робота №1. (Оцінка 3 бали)

 По темі 6. (оцінка 8 балів) |  Методичні рекомендації. |  Внеаудиторная самостійна робота |  Методичні рекомендації до теми. |  Аудиторні самостійна робота №1 (оцінка 7 балів) |  Методичні рекомендації до теми |  Аудиторні самостійна робота №2 |  Тема 18. Банківська система. Грошово-кредитна політика |  Аудиторні самостійна робота №1 |  Аудиторні самостійна робота №1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати