Головна

Рішення

Мінімальна ціна (P), за яку власник ресурсу, що приносить рентний дохід (R), готовий відмовитися від нього, визначається за формулою

,

де r - ставка банківського відсотка.

Із цього

.

Курс економічної теорії: Загальні основи економічної теорії. Мікроекономіка. Макроекономіка. Основи національної економіки: навч. посібник для студентів вузів / рук. авт. колективу і наук. ред. А. В. Сидорович; МДУ ім. М. В. Ломоносова. - М .: Изд во «Річ навіть і Сервіс», 2007. - С. 272.

  Рішення |  Завдання 21.2.

 Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати