На головну

Коментарі

До весни 1918 р виявилося, що значна частина землі і різного майна в ході реалізації Декрету про землю (26 жовтня 1917) потрапила в руки найбільш заможних сільських шарів. У всякому разі більшовицьке керівництво саме цим пояснювало почалися перебої з продовольством - «кулаки притримують хліб». Наркомату продовольства були надані широкі повноваження. У село для вилучення «надлишків хліба» вирушили продовольчі загони. У селах створювалися комітети бідноти, які разом з радянськими органами провели перерозподіл землі на користь бідноти. На початок 1919 серед селян найбільшою групою стали середняки (60%). Частка куркулів скоротилася до 5%. До 35% селянських господарств відносили до бедняцким.

Продовольча розкладка була введена в січні 1919 р і означала державну монополію на заготівлю та розподіл головних продуктів харчування (хліб, сіль, чай, м'ясо), а з 1920 р була поширена на картоплю, овочі та інші сільгосппродукти. Вільна торгівля була оголошена державним злочином. Велася запекла боротьба з мешочнічеством. Народний комісаріат продовольства після визначення потреби держави в хлібі і другом продовольстві «разверстивалі» суму цього, по суті, надзвичайного податку між губерніями, які контролювалися Радянською владою. Далі силами робочих продовольчих загонів і військових формувань продовольство в добровільно-примусовому порядку вилучалося у селян, причому не тільки надлишки, а найчастіше все і без будь-якої компенсації. У роки Громадянської війни в селі на базі поміщицьких маєтків і куркульських господарств виникали колгоспи, радгоспи, комуни, але вони були нечисленні і слабкі.

З початком нової економічної політики в селі було відновлено фактично дореволюційні поземельні відносини. Дозволявся найману працю, з'явилося більше 2 млн. Батраків. Дозволялася оренда землі. Надлишки продукції селянство продавало на вільних ринках в містах.

Держава зберегла за собою власність на всі земельні угіддя, робило податкові знижки в залежності від прибутковості господарств. В умовах непу продовольчий податок був замінений грошовим. Закупівля продовольства для продажу за кордон вели державні заготівельні підприємства. Близько 1 млн. Найбідніших селянських господарств з 25 млн. До 1927 р були повністю звільнені від податків. До 1927 року в офіційній пропаганді говорилося про необхідність зміцнювати союз робітничого класу з селянством.
 Коментарі |  Коментарі

 Коментарі |  Коментарі |  Коментарі |  Коментарі |  Коментарі |  Коментарі |  Коментарі |  Коментарі |  Коментарі |  Коментарі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати