Головна

Оцінювання практичних робіт з живопису з основами кольорознавства, композиції, малюнку з основами перспективи.

Робота оцінюється за параметрами:

· Відповідність якості та обсягу виконаної роботи часу виділеного на виконання роботи і рівнем освітньої установи;

· Відповідність поставленим завданням;

· Ступінь володіння техніками і прийомами живопису (високий, середній низький) оцінка може бути підвищена на 0,5 бала і більш за високий рівень;

· Наявності серйозних порушень правил компонування в листі (оцінка може бути знижена на 1 бал і більше);

· Видимі спотворення форми, пропорцій, симетрії в зображенні предметів (оцінка може бути істотно знижена);

· Особлива художня виразність образу (оцінка може бути підвищена на 1 бал);

· Наявність явного прогресу в розвитку умінь і навичок з навчальної дисципліни;

П'ЯТЬ - Оцінюється робота, виконана в повному обсязі має завершений вигляд, відповідна поставленим завданням,не має серйозних недоліків побудов і композиції, що демонструє високий рівень володіння технікою і прийомами роботи з інструментами і матеріалами, виконана самостійно або з невеликою допомогою викладача, що має високий рівень творчої складової;

ЧОТИРИ - Оцінюється робота, виконана в повному обсязі, що відповідає поставленим завданням,має не більше двох несуттєвих помилок, які не впливають на художню якість роботи в цілому і досить високий рівень володіння технікою і навичками роботи з матеріалом, досить висока творча складова;

ТРИ- Оцінюється робота, виконана в повному обсязі, що відповідає поставленим завданням, однак вона має помилку компонування, композиції або побудови предметів помітну для ока, але не впливає істотно на художню якість роботи, виконану з невеликою часткою самостійності демонструє слабкий рівень володіння технікою і прийомами роботи, без прояву творчості в роботі;

ДВА - Оцінюється робота, яка не виконана в повному обсязі, не відповідає поставленим завданням,виконану з невеликою часткою самостійності, яка демонструвала б слабкий рівень володіння технікою і прийомами роботи, що має серйозні помилки композиції незавершений вигляд;

ОДИНИЦЯ - Робота виконана не більше ніж на 30%, не завершена або не відповідає запропонованій темі, має серйозні помилки композиції, поставлені завдання не виконані. Робота виконана неакуратно, демонструє невміння користуватися матеріалами та техніками роботи;

  Тема 4 Стилізація і фактура в живопису. |  Підсумкова атестація

 Тема 2. Основи кольорознавства і основні прийоми роботи фарбами. |  Послідовність роботи над натюрмортом. (Акварель) |  Готова робота повинна виглядати свіжо і чисто, фарби прозорі навіть в найтемніших місцях |  Загальні вимоги до композицій рекламного призначення. |  Натюрморт з предметів, ясних за формою і кольором (гуаш) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати